شنبه, 5 خرداد 1397
 

 

واحد   
 
علت مراجعه 
 
 
1- آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟ 
   
 
2- آیا خدمت مورد نظر شما سریع، به موقع و در موعد مقرر انجام شده است ؟ 
   
 
3- تلاش کارکنان جهت رعایت قوانین و مقررات و برقراری عدالت چگونه ارزیابی می کنید؟ 
 
 
4- نظر کلی شما در مورد کیفیت خدمات ارائه شده چیست ؟ 
 
 
5- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟ 
 
 
6- نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد وهمکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید. 
 
 
7- نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی باشما داشته اند مرقوم فرمایید. 
 
 
8- چنانچه کاری که جهت آن مراجعه نموده اید انجام نشده است و یا در روند کار خود با تاخیر مواجه شده اید علت را کدامیک از موارد زیر می دانید؟ 
 
 
نام و نام خانوادگی    شماره تماس   

 


 

 

« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای فارس است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا