پنجشنبه, 10 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ارجمندی پویش وزارت  الف -ب
سال جهش تولید
شیراز- دروازه قرآن
سد سلمان فارسی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات حفاری و لوله¬گذاری چاههای مشاهده¬ای محدوده مطالعاتی نمدان و شمال فارس مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/04/01 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/12

بازدید:95

خرید تجهیزات زیرساخت فناوری اطلاعات مورد نیاز سامانه پایش یکپارچه منابع آب و امور مشترکین (ساماب) شرکت سهامی آب منطقه¬ای فارس مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/02/30 114

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/13

بازدید:114

تامین 60 دستگاه خودرو استیجاری جهت خدمات عمومی و پر کردن چاههای غیر مجاز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/02/13 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/01/26

بازدید:92

خرید شیرآلات و متعلقات پروژه عملیات تکمیل خطوط انتقال GRP مربوط به خط انتقال آب از سد تنگاب تا دشت فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/20 129

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/05

بازدید:129

بهره برداری، سرویس و نگهداری تصفیه خانه، ایستگاههای پمپاژ، مخازن و خط انتقال آب شرب شیراز و مرودشت از سد درودزن و آبرسانی به پالایشگاه شیراز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/24 141

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/03

بازدید:141

عملیات اصلاح نیروگاه برق اضطراری طرح آبرسانی به شیراز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/19 106

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/03

بازدید:106

بازسازی و تهیه و نصب تجهیزات و ادوات ایستگاههای هیدرومتری تخریب شده در سیلاب استان فارس مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/21 104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/03

بازدید:104

اجرای بخشی از کانالهای آبیاری اراضی آبخور چشمه سارهای سمت راست رودخانه فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/24 143

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/30

بازدید:143

اجرای عملیات تکمیل خطوط انتقال GRP پروژه آبرسانی از سد تنگاب تا دشت فیروز آباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/24 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/30

بازدید:115

تهیه و نصب سیستمهای الکترونیکی هوشمند طرح آبرسانی به شیراز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/19 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/27

بازدید:115

تامین 60 دستگاه خودرو استیجاری جهت خدمات عمومی و پر کردن چاههای غیر مجاز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/13 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:91

98/2 آگهی مزایده عمومی فروش اقلام مازاد مزایده دو مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 1398/12/03 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:118

98/3 خدمات عمومی ( تنظیفات ، پیشخدمتی و امور نامه رسانی ) مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 1398/12/01 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:85

98/2 اجاره 27 دستگاه خودرو سواری جهت ماموریت های درون شهری و برون شهری مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 1398/12/01 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/23

بازدید:83

عملیات "تأمین منابع مالی، تکمیل سد مخزنی هایقر و سازه های جانبی آن در مقابل برداشت بخشی از آب استحصالی به روش بیع متقابل مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/21 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/16

بازدید:127

عملیات بهره برداری، سرویس و نگهداری تصفیه خانه، ایستگاههای پمپاژ، مخازن و خط انتقال آب شرب شیراز و مرودشت از سد درودزن و آبرسانی پالایشگاه شیراز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/11/29 216

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/05

بازدید:216

5098000019000002 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد تاسیسات پرورش ماهی خود واقع در سد درودزن را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد " از طریق مزایده عمومی اجاره دهد . مزایده دو مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 158

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:158

خرید شیر آلات و متعلقات پروژه عملیات تکمیل خطوط انتقال GRP مربوط به طرح انتقال آب از سد تنگاب تا دشت فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/11/20 129

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:129

عملیات اصلاح نیروگاه برق اضطراری طرح آبرسانی به شیراز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/11/12 96

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/28

بازدید:96

عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و توقیف دستگاههای حفاری بدون مجوز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/11/15 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/25

بازدید:98

« 1 2 3 4 ... 5 10 » صفحه: