پنجشنبه, 10 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ارجمندی پویش وزارت  الف -ب
سال جهش تولید
شیراز- دروازه قرآن
سد سلمان فارسی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
جرای عملیات تکمیل خطوط انتقال GRP پروژه آبرسانی از سد تنگاب تا دشت فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/11/13 145

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/21

بازدید:145

اجرای بخشی از کانالهای آبیاری اراضی آبخور چشمه سارهای سمت راست رودخانه فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/11/14 119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/21

بازدید:119

خرید و نصب تجهیزات پایش آنلاین کیفیت آب تصفیه خانه آب شرب شهر شیراز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/29 109

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/07

بازدید:109

عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه اکتشافی آهکی در منطقه ویژه اقتصادی لارستان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/29 104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/07

بازدید:104

انسداد چاههای غیر مجاز و توقیف دستگاههای حفاری بدون مجوز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/24 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/04

بازدید:124

احداث خط انتقال آب به شهرستان خرامه (از بست خیر آباد تا مخزن خرامه) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/24 154

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:154

خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه¬های آبیاری و زهکشی استان فارس مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/09 135

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/19

بازدید:135

عملیات اجرایی جلوگیری از ورود سیلاب به فرونشست زمین در روستای دیندارلو فسا مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/01 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:115

عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه اکتشافی آهکی در منطقه ویژه اقتصادی لارستان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/27 121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/05

بازدید:121

خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/25 150

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/05

بازدید:150

خرید و نصب تجهیزات پایش آنلاین کیفیت آب تصفیه خانه آب شرب شهر شیراز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/04 147

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/13

بازدید:147

عملیات اجرایی برق رسانی از پست فوق توزیع سعادت شهر به ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/07/24 163

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/06

بازدید:163

عملیات نشانه گذاری بستر رودخانه فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/07/21 137

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/06

بازدید:137

انجام آزمایشات نمونه های آب مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 169

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/12

بازدید:169

عملیات اجرایی برق رسانی از پست فوق توزیع سعادت شهر به ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/06/24 152

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/03

بازدید:152

عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/06/16 164

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/30

بازدید:164

عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/04/19 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/30

بازدید:116

عملیات تکمیلی سد مخزنی کوار مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/06/23 211

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/22

بازدید:211

عملیات تکمیلی شبکه آبیاری و زهکشی کوار (جناح راست) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/20 198

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/30

بازدید:198

اجاره 23 دستگاه خودرو ( دارای کولر و بخاری ) جهت سرویس ایاب و ذهاب کارکنان اداره مرکزی و آبرسانی مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 1398/04/03 223

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

بازدید:223

« 1 2 3 4 ... 5 10 » صفحه: