چهارشنبه, 1 اسفند 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تامین منابع مالی، تکمیل سد مخزنی هایقر و سازه های جانبی آن در مقابل برداشت بخشی از آب استحصالی به روش بیع متقابل مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/12/26 8

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/29

بازدید:8

تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/11/16 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/02

بازدید:31

تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/29 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/11

بازدید:44

خرید باقیمانده شیرآلات و متعلقات فولادی طرح آبرسانی به جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/25 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:52

عملیات اجرایی طرح اضطراری پروژه تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب مهدی آباد فسا مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/25 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:58

عملیات تکمیل پرده آب بند سد رودبال مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/30 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:61

خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرستان ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/19 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/28

بازدید:49

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد تاسیسات پرورش ماهی خود واقع در سد درودزن را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد " از طریق مزایده عمومی اجاره دهد مزایده دو مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیانی 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/03

بازدید:50

خرید باقیمانده شیرآلات و متعلقات فولادی طرح آبرسانی به جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/18 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/28

بازدید:54

عملیات تکمیل پرده آب بند سد رودبال مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/14 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/23

بازدید:100

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد تعداد 6 دستگاه خودرو سواری اداری ( قابل تبدیل پلاک ) با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد " از طریق مزایده عمومی به فروش رساند . مزایده دو مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیانی 169

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:169

بازسازی بخشی از کانال سمت چپ شبکه آبیاری و زهکشی درودزن بازه 4 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/11 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/20

بازدید:97

انجام خدمات عمومی ( تنظیفات ، پیشخدمتی و امور نامه رسانی ) مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیانی 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/13

بازدید:75

بازسازی ایستگاه پمپاژ کوشک قاضی فسا به روش (PC) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/29 122

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/07

بازدید:122

خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/30 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/07

بازدید:64

بازسازی بخشی از کانال سمت چپ شبکه آبیاری و زهکشی درودزن بازه 4 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/12 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/01

بازدید:82

اجرای خط آبرسانی به شهرستان زرین دشت از سد رودبال به روش (PC) مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/07/21 132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

بازدید:132

خرید باقیمانده شیرآلات و متعلقات فولادی طرح آبرسانی به جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/01 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

بازدید:70

بازسازی ایستگاه پمپاژ کوشک قاضی فسا به روش (PC) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/07/29 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

بازدید:82

خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/07/25 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/04

بازدید:79

« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه: