چهارشنبه, 27 شهریور 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام آزمایشات نمونه های آب مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/12

بازدید:34

عملیات اجرایی برق رسانی از پست فوق توزیع سعادت شهر به ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/06/24 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/03

بازدید:37

عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/06/16 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/30

بازدید:38

عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/04/19 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/30

بازدید:10

عملیات تکمیلی سد مخزنی کوار مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/06/23 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/22

بازدید:76

عملیات تکمیلی شبکه آبیاری و زهکشی کوار (جناح راست) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/20 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/30

بازدید:72

اجاره 23 دستگاه خودرو ( دارای کولر و بخاری ) جهت سرویس ایاب و ذهاب کارکنان اداره مرکزی و آبرسانی مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 1398/04/03 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

بازدید:69

عملیات تکمیلی شبکه آبیاری و زهکشی کوار (جناح راست) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/04/10 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

بازدید:66

عملیات نشانه گذاری بستر رودخانه فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/04/04 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

بازدید:28

عملیات نشانه گذاری بستر رودخانه فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/03/22 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/01

بازدید:61

خرید و نصب تجهیزات اضطراری تصفیه خانه درودزن مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/03/11 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/22

بازدید:76

تأمین منابع مالی، تکمیل سد مخزنی هایقر و سازه های جانبی آن در مقابل برداشت بخشی از آب استحصالی به روش بیع متقابل مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/02/31 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/25

بازدید:76

حداث تصفیه خانه قیر به روش طرح و ساختEPC مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/02/15 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/25

بازدید:74

احداث پست برق 66/6.3 کیلو ولت ایستگاه پمپاژ خط دوم آبرسانی به شیراز از سد درودزن به روش EPC مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/02/23 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/25

بازدید:66

97/5 عملیات بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 122

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/13

بازدید:122

عملیات بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاه سد درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 120

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/13

بازدید:120

تامین منابع مالی، تکمیل سد مخزنی هایقر و سازه های جانبی آن در مقابل برداشت بخشی از آب استحصالی به روش بیع متقابل مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/12/26 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/29

بازدید:97

تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/11/16 96

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/02

بازدید:96

تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/29 128

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/11

بازدید:128

خرید باقیمانده شیرآلات و متعلقات فولادی طرح آبرسانی به جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/25 152

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:152

« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: