دوشنبه, 30 دی 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ارجمندی پویش وزارت  الف -ب
شیراز- دروازه قرآن
سد سلمان فارسی
خشکسالی در فارس

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
5098000019000002 شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد تاسیسات پرورش ماهی خود واقع در سد درودزن را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد " از طریق مزایده عمومی اجاره دهد . مزایده دو مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:12

خرید شیر آلات و متعلقات پروژه عملیات تکمیل خطوط انتقال GRP مربوط به طرح انتقال آب از سد تنگاب تا دشت فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/11/20 4

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:4

عملیات اصلاح نیروگاه برق اضطراری طرح آبرسانی به شیراز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/11/12 11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/28

بازدید:11

عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و توقیف دستگاههای حفاری بدون مجوز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/11/15 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/25

بازدید:12

جرای عملیات تکمیل خطوط انتقال GRP پروژه آبرسانی از سد تنگاب تا دشت فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/11/13 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/21

بازدید:31

اجرای بخشی از کانالهای آبیاری اراضی آبخور چشمه سارهای سمت راست رودخانه فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/11/14 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/21

بازدید:18

خرید و نصب تجهیزات پایش آنلاین کیفیت آب تصفیه خانه آب شرب شهر شیراز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/29 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/07

بازدید:32

عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه اکتشافی آهکی در منطقه ویژه اقتصادی لارستان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/29 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/07

بازدید:20

انسداد چاههای غیر مجاز و توقیف دستگاههای حفاری بدون مجوز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/24 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/04

بازدید:43

احداث خط انتقال آب به شهرستان خرامه (از بست خیر آباد تا مخزن خرامه) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/24 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/02

بازدید:70

خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه¬های آبیاری و زهکشی استان فارس مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/09 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/19

بازدید:56

عملیات اجرایی جلوگیری از ورود سیلاب به فرونشست زمین در روستای دیندارلو فسا مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/10/01 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/16

بازدید:29

عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه اکتشافی آهکی در منطقه ویژه اقتصادی لارستان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/27 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/05

بازدید:29

خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/25 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/05

بازدید:43

خرید و نصب تجهیزات پایش آنلاین کیفیت آب تصفیه خانه آب شرب شهر شیراز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/04 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/13

بازدید:64

عملیات اجرایی برق رسانی از پست فوق توزیع سعادت شهر به ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/07/24 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/06

بازدید:69

عملیات نشانه گذاری بستر رودخانه فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/07/21 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/06

بازدید:54

انجام آزمایشات نمونه های آب مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/12

بازدید:93

عملیات اجرایی برق رسانی از پست فوق توزیع سعادت شهر به ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/06/24 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/03

بازدید:75

عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/06/16 77

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/30

بازدید:77

« 1 2 3 4 ... 5 8 » صفحه: