پنجشنبه, 16 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ارجمندی پویش وزارت  الف -ب
سال جهش تولید
شیراز- دروازه قرآن
سد سلمان فارسی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خرید لوله و متعلقات پروژه تکمیل خط انتقال GRP وابسته به طرح انتقال آب از سد تنگاب تا دشت فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/25 11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/11

بازدید:11

عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و توقیف دستگاههای حفاری بدون مجوز در شهرستانهای استان فارس مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/06/01 10

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/11

بازدید:10

عملیات اجرایی احداث مخزن 1000 متر مکعبی بتنی طرح آبرسانی به منطقه ویژه اقتصادی لارستان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/20 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/31

بازدید:28

عملیات خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز طرح احداث تصفیه خانه آب شرب شهر فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/11 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/25

بازدید:34

عملیات خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز طرح احداث تصفیه خانه آب شرب شهر فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/05 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/18

بازدید:47

خرید لوله و متعلقات پروژه تکمیل خط انتقال GRP وابسته به طرح انتقال آب از سد تنگاب تا دشت فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/05 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/18

بازدید:37

تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان اداره مرکزی و آبرسانی شیراز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/04/29 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/16

بازدید:28

خدمات عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس ( تایپ – بایگانی – ثبت و صدور نامه ها و امور تکثیر) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/04/21 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/11

بازدید:46

خدمات عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس ( تایپ – بایگانی – ثبت و صدور نامه ها و امور تکثیر) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/04/17 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/04

بازدید:41

عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و توقیف دستگاههای حفاری بدون مجوز در شهرستانهای استان فارس مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/04/22 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/02

بازدید:97

تهیه و نصب سیستمهای الکترونیکی هوشمند طرح آبرسانی به شیراز مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/04/10 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/20

بازدید:60

عملیات اجرایی مدیریت بهره برداری و کاهش شوری آب رودخانه جره (فاز دوم) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/04/08 62

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/20

بازدید:62

خدمات عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس ( تایپ – بایگانی – ثبت و صدور نامه ها و امور تکثیر) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/03/31 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/12

بازدید:83

عملیات حفاری و لوله¬گذاری چاههای مشاهده¬ای محدوده مطالعاتی نمدان و شمال فارس مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/04/01 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/12

بازدید:72

خرید تجهیزات زیرساخت فناوری اطلاعات مورد نیاز سامانه پایش یکپارچه منابع آب و امور مشترکین (ساماب) شرکت سهامی آب منطقه¬ای فارس مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/02/30 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/13

بازدید:88

تامین 60 دستگاه خودرو استیجاری جهت خدمات عمومی و پر کردن چاههای غیر مجاز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/02/13 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/01/26

بازدید:73

خرید شیرآلات و متعلقات پروژه عملیات تکمیل خطوط انتقال GRP مربوط به خط انتقال آب از سد تنگاب تا دشت فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/20 103

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/05

بازدید:103

بهره برداری، سرویس و نگهداری تصفیه خانه، ایستگاههای پمپاژ، مخازن و خط انتقال آب شرب شیراز و مرودشت از سد درودزن و آبرسانی به پالایشگاه شیراز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/24 120

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/03

بازدید:120

عملیات اصلاح نیروگاه برق اضطراری طرح آبرسانی به شیراز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/19 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/03

بازدید:86

بازسازی و تهیه و نصب تجهیزات و ادوات ایستگاههای هیدرومتری تخریب شده در سیلاب استان فارس مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/12/21 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/03

بازدید:75

« 1 2 3 4 ... 5 9 » صفحه: