جمعه, 28 تیر 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اجاره 23 دستگاه خودرو ( دارای کولر و بخاری ) جهت سرویس ایاب و ذهاب کارکنان اداره مرکزی و آبرسانی مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 1398/04/03 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

بازدید:53

عملیات تکمیلی شبکه آبیاری و زهکشی کوار (جناح راست) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/04/10 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

بازدید:42

عملیات نشانه گذاری بستر رودخانه فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/04/04 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

بازدید:18

عملیات نشانه گذاری بستر رودخانه فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/03/22 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/01

بازدید:50

خرید و نصب تجهیزات اضطراری تصفیه خانه درودزن مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/03/11 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/22

بازدید:65

تأمین منابع مالی، تکمیل سد مخزنی هایقر و سازه های جانبی آن در مقابل برداشت بخشی از آب استحصالی به روش بیع متقابل مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/02/31 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/25

بازدید:67

حداث تصفیه خانه قیر به روش طرح و ساختEPC مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/02/15 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/25

بازدید:60

احداث پست برق 66/6.3 کیلو ولت ایستگاه پمپاژ خط دوم آبرسانی به شیراز از سد درودزن به روش EPC مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/02/23 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/25

بازدید:52

97/5 عملیات بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 110

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/13

بازدید:110

عملیات بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاه سد درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/13

بازدید:105

تامین منابع مالی، تکمیل سد مخزنی هایقر و سازه های جانبی آن در مقابل برداشت بخشی از آب استحصالی به روش بیع متقابل مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/12/26 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/29

بازدید:83

تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/11/16 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/02

بازدید:86

تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/29 109

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/11

بازدید:109

خرید باقیمانده شیرآلات و متعلقات فولادی طرح آبرسانی به جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/25 130

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:130

عملیات اجرایی طرح اضطراری پروژه تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب مهدی آباد فسا مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/25 138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:138

عملیات تکمیل پرده آب بند سد رودبال مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/30 152

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:152

خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرستان ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/19 120

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/28

بازدید:120

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد تاسیسات پرورش ماهی خود واقع در سد درودزن را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد " از طریق مزایده عمومی اجاره دهد مزایده دو مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیانی 123

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/03

بازدید:123

خرید باقیمانده شیرآلات و متعلقات فولادی طرح آبرسانی به جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/18 130

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/28

بازدید:130

عملیات تکمیل پرده آب بند سد رودبال مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/14 192

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/23

بازدید:192

« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: