یکشنبه, 4 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
97/5 عملیات بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/13

بازدید:43

عملیات بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاه سد درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/13

بازدید:43

تامین منابع مالی، تکمیل سد مخزنی هایقر و سازه های جانبی آن در مقابل برداشت بخشی از آب استحصالی به روش بیع متقابل مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/12/26 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/29

بازدید:40

تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/11/16 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/02

بازدید:51

تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/29 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/11

بازدید:65

خرید باقیمانده شیرآلات و متعلقات فولادی طرح آبرسانی به جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/25 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:82

عملیات اجرایی طرح اضطراری پروژه تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب مهدی آباد فسا مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/25 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:84

عملیات تکمیل پرده آب بند سد رودبال مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/30 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:92

خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرستان ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/19 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/28

بازدید:74

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد تاسیسات پرورش ماهی خود واقع در سد درودزن را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد " از طریق مزایده عمومی اجاره دهد مزایده دو مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیانی 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/03

بازدید:72

خرید باقیمانده شیرآلات و متعلقات فولادی طرح آبرسانی به جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/18 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/28

بازدید:81

عملیات تکمیل پرده آب بند سد رودبال مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/14 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/23

بازدید:116

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد تعداد 6 دستگاه خودرو سواری اداری ( قابل تبدیل پلاک ) با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد " از طریق مزایده عمومی به فروش رساند . مزایده دو مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیانی 191

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:191

بازسازی بخشی از کانال سمت چپ شبکه آبیاری و زهکشی درودزن بازه 4 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/11 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/20

بازدید:118

انجام خدمات عمومی ( تنظیفات ، پیشخدمتی و امور نامه رسانی ) مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیانی 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/13

بازدید:98

بازسازی ایستگاه پمپاژ کوشک قاضی فسا به روش (PC) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/29 153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/07

بازدید:153

خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/30 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/07

بازدید:83

بازسازی بخشی از کانال سمت چپ شبکه آبیاری و زهکشی درودزن بازه 4 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/12 109

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/01

بازدید:109

اجرای خط آبرسانی به شهرستان زرین دشت از سد رودبال به روش (PC) مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/07/21 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

بازدید:160

خرید باقیمانده شیرآلات و متعلقات فولادی طرح آبرسانی به جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/01 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

بازدید:98

« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه: