یکشنبه, 4 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ارجمندی پویش وزارت  الف -ب
سال جهش تولید
شیراز- دروازه قرآن
سد سلمان فارسی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات "ساخت سد کوار، شبکه، نیروگاه برق آبی و انتفاع از کلیه منافع طرح در قالب قرارداد ساخت، بهره-برداری و واگذاری (BOT)" مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/09/02 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/28

بازدید:24

عملیات تکمیل ظرفیت خط آبرسانی، بازسازی تصفیه خانه، آب بندی و اجرای زهکش مخزن آب شرب خط اول آبرسانی به شیراز از سد درودزن به روش PC مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/07/23 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/09

بازدید:42

عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/07/23 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/09

بازدید:25

عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/06/26 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/11

بازدید:50

5099000019000002 تاسیسات تکثیر و پرورش ماهیان سردابی خود واقع در سد درودزن مزایده دو مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/11

بازدید:43

آگهی تکمیلی تمدید مدت زمان دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و توقیف دستگاههای حفاری بدون مجوز در شهرستانهای استان فارس مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/06/30 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/04

بازدید:80

عملیات تکمیل ظرفیت خط آبرسانی، بازسازی تصفیه خانه، آب بندی و اجرای زهکش مخزن آب شرب خط اول آبرسانی به شیراز از سد درودزن به روش PC مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/06/16 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/29

بازدید:54

عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و توقیف دستگاههای حفاری بدون مجوز در شهرستانهای استان فارس (تجدید)- درج آگهی تکمیلی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/06/15 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/26

بازدید:59

خرید لوله و متعلقات پروژه تکمیل خط انتقال GRP وابسته به طرح انتقال آب از سد تنگاب تا دشت فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/25 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/11

بازدید:53

عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و توقیف دستگاههای حفاری بدون مجوز در شهرستانهای استان فارس مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/06/01 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/11

بازدید:67

عملیات اجرایی احداث مخزن 1000 متر مکعبی بتنی طرح آبرسانی به منطقه ویژه اقتصادی لارستان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/20 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/31

بازدید:70

عملیات خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز طرح احداث تصفیه خانه آب شرب شهر فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/11 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/25

بازدید:72

عملیات خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز طرح احداث تصفیه خانه آب شرب شهر فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/05 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/18

بازدید:83

خرید لوله و متعلقات پروژه تکمیل خط انتقال GRP وابسته به طرح انتقال آب از سد تنگاب تا دشت فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/05 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/18

بازدید:74

تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان اداره مرکزی و آبرسانی شیراز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/04/29 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/16

بازدید:63

خدمات عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس ( تایپ – بایگانی – ثبت و صدور نامه ها و امور تکثیر) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/04/21 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/11

بازدید:82

خدمات عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس ( تایپ – بایگانی – ثبت و صدور نامه ها و امور تکثیر) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/04/17 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/04

بازدید:76

عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و توقیف دستگاههای حفاری بدون مجوز در شهرستانهای استان فارس مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/04/22 135

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/02

بازدید:135

تهیه و نصب سیستمهای الکترونیکی هوشمند طرح آبرسانی به شیراز مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/04/10 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/20

بازدید:95

عملیات اجرایی مدیریت بهره برداری و کاهش شوری آب رودخانه جره (فاز دوم) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/04/08 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/20

بازدید:94

« 1 2 3 4 ... 5 10 » صفحه: