شنبه, 4 خرداد 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات نشانه گذاری بستر رودخانه فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/03/22 11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/01

بازدید:11

خرید و نصب تجهیزات اضطراری تصفیه خانه درودزن مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/03/11 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/22

بازدید:23

تأمین منابع مالی، تکمیل سد مخزنی هایقر و سازه های جانبی آن در مقابل برداشت بخشی از آب استحصالی به روش بیع متقابل مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/02/31 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/25

بازدید:38

حداث تصفیه خانه قیر به روش طرح و ساختEPC مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/02/15 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/25

بازدید:35

احداث پست برق 66/6.3 کیلو ولت ایستگاه پمپاژ خط دوم آبرسانی به شیراز از سد درودزن به روش EPC مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/02/23 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/25

بازدید:33

97/5 عملیات بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/13

بازدید:83

عملیات بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاه سد درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 77

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/13

بازدید:77

تامین منابع مالی، تکمیل سد مخزنی هایقر و سازه های جانبی آن در مقابل برداشت بخشی از آب استحصالی به روش بیع متقابل مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/12/26 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/29

بازدید:68

تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/11/16 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/02

بازدید:72

تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/29 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/11

بازدید:87

خرید باقیمانده شیرآلات و متعلقات فولادی طرح آبرسانی به جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/25 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:112

عملیات اجرایی طرح اضطراری پروژه تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب مهدی آباد فسا مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/25 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:117

عملیات تکمیل پرده آب بند سد رودبال مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/30 132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:132

خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرستان ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/19 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/28

بازدید:101

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد تاسیسات پرورش ماهی خود واقع در سد درودزن را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد " از طریق مزایده عمومی اجاره دهد مزایده دو مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیانی 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/03

بازدید:99

خرید باقیمانده شیرآلات و متعلقات فولادی طرح آبرسانی به جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/18 114

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/28

بازدید:114

عملیات تکمیل پرده آب بند سد رودبال مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/14 161

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/23

بازدید:161

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد تعداد 6 دستگاه خودرو سواری اداری ( قابل تبدیل پلاک ) با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد " از طریق مزایده عمومی به فروش رساند . مزایده دو مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیانی 229

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:229

بازسازی بخشی از کانال سمت چپ شبکه آبیاری و زهکشی درودزن بازه 4 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/11 145

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/20

بازدید:145

انجام خدمات عمومی ( تنظیفات ، پیشخدمتی و امور نامه رسانی ) مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیانی 128

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/13

بازدید:128

« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: