سه‌شنبه, 6 فروردین 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
97/5 عملیات بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/13

بازدید:46

عملیات بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاه سد درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/13

بازدید:47

تامین منابع مالی، تکمیل سد مخزنی هایقر و سازه های جانبی آن در مقابل برداشت بخشی از آب استحصالی به روش بیع متقابل مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/12/26 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/29

بازدید:42

تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/11/16 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/02

بازدید:54

تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/29 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/11

بازدید:66

خرید باقیمانده شیرآلات و متعلقات فولادی طرح آبرسانی به جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/25 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:83

عملیات اجرایی طرح اضطراری پروژه تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب مهدی آباد فسا مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/25 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:85

عملیات تکمیل پرده آب بند سد رودبال مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/30 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/04

بازدید:93

خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرستان ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/10/19 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/28

بازدید:74

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد تاسیسات پرورش ماهی خود واقع در سد درودزن را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد " از طریق مزایده عمومی اجاره دهد مزایده دو مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیانی 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/03

بازدید:73

خرید باقیمانده شیرآلات و متعلقات فولادی طرح آبرسانی به جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/18 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/28

بازدید:81

عملیات تکمیل پرده آب بند سد رودبال مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/14 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/23

بازدید:117

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد تعداد 6 دستگاه خودرو سواری اداری ( قابل تبدیل پلاک ) با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد " از طریق مزایده عمومی به فروش رساند . مزایده دو مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیانی 192

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:192

بازسازی بخشی از کانال سمت چپ شبکه آبیاری و زهکشی درودزن بازه 4 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/11 119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/20

بازدید:119

انجام خدمات عمومی ( تنظیفات ، پیشخدمتی و امور نامه رسانی ) مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیانی 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/13

بازدید:98

بازسازی ایستگاه پمپاژ کوشک قاضی فسا به روش (PC) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/29 153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/07

بازدید:153

خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/30 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/07

بازدید:83

بازسازی بخشی از کانال سمت چپ شبکه آبیاری و زهکشی درودزن بازه 4 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/12 109

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/01

بازدید:109

اجرای خط آبرسانی به شهرستان زرین دشت از سد رودبال به روش (PC) مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/07/21 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

بازدید:160

خرید باقیمانده شیرآلات و متعلقات فولادی طرح آبرسانی به جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/01 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

بازدید:98

« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه: