یکشنبه, 26 آبان 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ارجمندی پویش وزارت  الف -ب
شیراز- دروازه قرآن
سد سلمان فارسی
خشکسالی در فارس

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خرید و نصب تجهیزات پایش آنلاین کیفیت آب تصفیه خانه آب شرب شهر شیراز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/09/04 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/13

بازدید:44

عملیات اجرایی برق رسانی از پست فوق توزیع سعادت شهر به ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/07/24 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/06

بازدید:52

عملیات نشانه گذاری بستر رودخانه فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/07/21 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/06

بازدید:43

انجام آزمایشات نمونه های آب مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات 77

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/12

بازدید:77

عملیات اجرایی برق رسانی از پست فوق توزیع سعادت شهر به ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/06/24 62

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/03

بازدید:62

عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/06/16 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/30

بازدید:64

عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/04/19 26

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/30

بازدید:26

عملیات تکمیلی سد مخزنی کوار مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/06/23 120

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/22

بازدید:120

عملیات تکمیلی شبکه آبیاری و زهکشی کوار (جناح راست) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/05/20 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/30

بازدید:99

اجاره 23 دستگاه خودرو ( دارای کولر و بخاری ) جهت سرویس ایاب و ذهاب کارکنان اداره مرکزی و آبرسانی مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 1398/04/03 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

بازدید:94

عملیات تکمیلی شبکه آبیاری و زهکشی کوار (جناح راست) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/04/10 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

بازدید:89

عملیات نشانه گذاری بستر رودخانه فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/04/04 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

بازدید:44

عملیات نشانه گذاری بستر رودخانه فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/03/22 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/01

بازدید:76

خرید و نصب تجهیزات اضطراری تصفیه خانه درودزن مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/03/11 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/22

بازدید:87

تأمین منابع مالی، تکمیل سد مخزنی هایقر و سازه های جانبی آن در مقابل برداشت بخشی از آب استحصالی به روش بیع متقابل مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/02/31 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/25

بازدید:88

حداث تصفیه خانه قیر به روش طرح و ساختEPC مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/02/15 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/25

بازدید:91

احداث پست برق 66/6.3 کیلو ولت ایستگاه پمپاژ خط دوم آبرسانی به شیراز از سد درودزن به روش EPC مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1398/02/23 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/25

بازدید:87

97/5 عملیات بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 141

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/13

بازدید:141

عملیات بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاه سد درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/13

بازدید:138

تامین منابع مالی، تکمیل سد مخزنی هایقر و سازه های جانبی آن در مقابل برداشت بخشی از آب استحصالی به روش بیع متقابل مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/12/26 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/29

بازدید:116

« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: