چهارشنبه, 1 بهمن 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ارجمندی پویش وزارت  الف -ب
سال جهش تولید
شیراز- دروازه قرآن
سد سلمان فارسی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آبرسانی به خرامه از تصفیه خانه کوه سبز تا مخزن خرامه به روش PC مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/11/29 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/10/23

بازدید:36

تامین مالی بخشی از طرح ساختمان سد کوار مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/11/14 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/10/23

بازدید:20

عملیات اجرایی طرح احداث سازه های اندازه گیری جریان آب در محدوده شبکه آبیاری و زهکشی درودزن مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/11/11 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/10/23

بازدید:28

عملیات تکمیلی ساماندهی جناح چپ مسیل تنگ شیروان افزر قیر و کارزین مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/11/14 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/10/22

بازدید:31

عملیات تکمیلی آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر به روش PC مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/11/06 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/10/15

بازدید:39

عملیات نشانه گذاری بستر رودخانه قره آغاج مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/09/15 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/08/24

بازدید:81

تامین مالی بخشی از طرح ساختمان سد کوار مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/09/09 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/08/18

بازدید:44

عملیات "ساخت سد کوار، شبکه، نیروگاه برق آبی و انتفاع از کلیه منافع طرح در قالب قرارداد ساخت، بهره-برداری و واگذاری (BOT)" مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/09/02 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/28

بازدید:84

عملیات تکمیل ظرفیت خط آبرسانی، بازسازی تصفیه خانه، آب بندی و اجرای زهکش مخزن آب شرب خط اول آبرسانی به شیراز از سد درودزن به روش PC مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/07/23 77

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/09

بازدید:77

عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/07/23 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/07/09

بازدید:63

عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/06/26 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/11

بازدید:79

5099000019000002 تاسیسات تکثیر و پرورش ماهیان سردابی خود واقع در سد درودزن مزایده دو مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/11

بازدید:71

آگهی تکمیلی تمدید مدت زمان دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و توقیف دستگاههای حفاری بدون مجوز در شهرستانهای استان فارس مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/06/30 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/06/04

بازدید:111

عملیات تکمیل ظرفیت خط آبرسانی، بازسازی تصفیه خانه، آب بندی و اجرای زهکش مخزن آب شرب خط اول آبرسانی به شیراز از سد درودزن به روش PC مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/06/16 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/29

بازدید:76

عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و توقیف دستگاههای حفاری بدون مجوز در شهرستانهای استان فارس (تجدید)- درج آگهی تکمیلی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/06/15 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/26

بازدید:79

خرید لوله و متعلقات پروژه تکمیل خط انتقال GRP وابسته به طرح انتقال آب از سد تنگاب تا دشت فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/25 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/11

بازدید:73

عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و توقیف دستگاههای حفاری بدون مجوز در شهرستانهای استان فارس مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/06/01 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/11

بازدید:91

عملیات اجرایی احداث مخزن 1000 متر مکعبی بتنی طرح آبرسانی به منطقه ویژه اقتصادی لارستان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/20 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/31

بازدید:99

عملیات خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز طرح احداث تصفیه خانه آب شرب شهر فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/11 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/25

بازدید:93

عملیات خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز طرح احداث تصفیه خانه آب شرب شهر فیروزآباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/05 103

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/18

بازدید:103

« 1 2 3 4 ... 5 10 » صفحه: