یکشنبه, 17 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ارجمندی پویش وزارت  الف -ب
سال جهش تولید
شیراز- دروازه قرآن
سد سلمان فارسی

نظر ارباب رجوع به خدمات شرکت

 
 

نظر ارباب رجوع به خدمات شرکت

 

شمارهعنوانشرح
3پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات و پیشنهاد بهبود ارائه خدمت

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات و پیشنهاد بهبود ارائه خدمت

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هریک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.

 

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1398/03/28

2خدمات شرکت

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1396/03/06

1رضایت شغلی

0

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1396/03/06