یکشنبه, 26 آبان 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ارجمندی پویش وزارت  الف -ب
شیراز- دروازه قرآن
سد سلمان فارسی
خشکسالی در فارس

نظر ارباب رجوع به خدمات شرکت

 

نظر ارباب رجوع به خدمات شرکت

 

شمارهعنوانشرح
3پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هریک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.

 

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1398/03/28

2خدمات شرکت

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1396/03/06

1رضایت شغلی

0

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1396/03/06