پنجشنبه, 10 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ارجمندی پویش وزارت  الف -ب
سال جهش تولید
شیراز- دروازه قرآن
سد سلمان فارسی

گر دارای بیش از یک حلقه چاه آب فاقد پروانه بهره‌برداری کشاورزی محفوره پیش از پایان سال 1385 در اراضی خود باشم چگونه ثبت نام نمایم؟

مواردی که جزو تخلف محسوب می‌شود و در صورت ارتکاب آن، امکان تمدید پروانه میسر نمی‌باشد و تکرار آن منجر به ابطال پروانه می‌شود چیست؟

مصادیق اضرار به دیگران و عموم چیست؟

با مراجعه به دفتر پیشخوان دولت مشخص شد که فرد دیگری به جای من ثبت نام کرده است، چگونه رفتار نمایم؟

با مراجعه به دفتر پیشخوان دولت مشخص شد که نام اینجانب در لیست موجود نیست، چگونه رفتار نمایم؟

چاه آب فاقد پروانه بهره‌برداری من به صورت تلفیقی و برای جبران کمبود آب سطحی، پیش از سال ۱۳۸۵ حفر شده ولی به دلیل عدم نیاز به آن و استفاده از بارندگی‌های به هنگام و وجود آب سطحی، تاکنون از آن استفاده نکرده‌ام. در رابطه با این قانون چگونه رفتار نمایم؟

چاه آب فاقد پروانه بهره‌برداری من پیش از پایان سال ۱۳۸۵ حفر شده و مورد بهره‌برداری برای مصارف غیرکشاورزی بوده است ولی بعداً مثلاً از سال ۸۶ یا ۸۷ به بعد مورد استفاده مصارف کشاورزی است، آیا مشمول قانون می‌شوم؟

با پیگیری شرکت آب منطقه‌ای / سازمان آب و برق ذیربط، دستور یا حکم قضایی برای پر و مسلوب المنفعه شدن چاه صادر شده ولی چاه من هنوز پر نشده و مشغول بهره‌برداری از آن برای مصارف کشاورزی می‌باشم، آیا می توانم ثبت نام نمایم؟

برای ثبت نام اشخاص حقوقی چه کسی باید فرم ها را تکمیل و ثبت نام نماید؟

منظور از اشخاص حقوقی در فرم های شماره ۱ و ۵ و ۶چیست؟

آیا چاه های فاقد پروانه وزارتخانه‌ها، ادارات، دستگاه ها و نهادهای دولتی مجاز به استفاده از مزایای این قانون هستند؟

چاه آب فاقد پروانه اینجانب پیش از پایان سال ۱۳۸۵ حفر شده و مورد بهره‌برداری بود ولی در یکی دو سال گذشته، به دلیل افت سطح آب زیرزمینی خشک شده و مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، آیا مشمول این قانون می‌شود؟

چاه آب فاقد پروانه من برای استفاده واحد خدماتی، صنعتی مثل کارواش، دامداری، مرغداری و ... حفر شده، آیا مشمول استفاده از مزایای این قانون هستم؟

چاه آب فاقد پروانه اینجانب توسط شرکت سهامی آب منطقه‌ای و با حکم و دستور دادگاه پر و مسلوب المنفعه شده، آیا می‌توانم ثبت نام نمایم؟

چه چاه هایی مشمول این قانون (قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره‌برداری) می‌شوند؟

تاخیرات بوجود آمده در اجرای عملیات طرحهای عمرانی چه تاثیری در محاسبات تعدیل دارد ؟

در بررسی صورت حسابهای نظارت کارگاهی مشاوران چه عوامی مد نظر قرار می گیرد ؟

مبنای کنترل صورت وضعیتهای قطعی طرحهای عمرانی چیست ؟

نحوه ارجاع کار به مشاوران و پیمانکاران چگونه است؟

افرادی که دارای چاه بدون پروانه می باشند باید چگونه عمل نمایند ؟1 2 صفحه: