یکشنبه, 4 فروردین 1398

 

فهرست سدهای در دست مطالعه استان فارس

 

ردیف

نام سد

دستگاه اجرایی

مرحله

آب قابل تنظیم سالیانه

حجم مخزن

سطح زیر کشت

تولید برق سالیانه

۱

سد بیده

آب منطقه‏ ای فارس

در دست مطالعه (مرحله اول)

۲۲۵

 

 

 

۲

سد شادکام

توسعه منابع آب و نیروی ایران

در دست مطالعه (مرحله اول)

 

 

 

 

۳

سد شش پیر (گشنگان)

آب منطقه ‏ای فارس

در دست مطالعه (مرحله اول)

۶۶/۴

 

 

 

۴

سد شهید (طرح ماربر)

آب منطقه ‏ای فارس

در دست مطالعه (مرحله دوم)

۱۴۰/۴

 

 

 

۵

سد طغر

آب منطقه‏ ای فارس

در دست مطالعه (مرحله اول)

۱۶/۳۶

 

 

 

۶

سد علاء الدوله

آب منطقه ‏ای فارس

در دست مطالعه (مرحله دوم)

۱۳۶/۸

 

 

 

۷

سد قربان آباد

آب منطقه‏ ای فارس

در دست مطالعه (شناسایی)

۱۹۰

 

 

 

۸

سد جورگ بیضا

آب منطقه‏ ای فارس

در دست مطلعه (مرحله اول)

۱۳/۴

 

 

 

 بازدید:3028
آخرین به روزرسانی: 1395/09/03