جمعه, 28 تیر 1398

اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی

به سرانجام رسیدن اقدامات طرح احیا و تعادل‌بخشی مستلزم سرمایه و زیربنای فرهنگی- اجتماعی مناسب است تا اولا هزینه اقدامات فیزیکی را کاهش دهد، ثانیا مشارکت بدنه جامعه را در این اقدامات فراهم آورد و در نهایت با سازماندهی گروه‌های مردمی (به طور عام) و بهره‌برداران (به طور خاص) تضمین پایداری تعادل این منابع در درازمدت فراهم آید.

هدف غایی برنامه‌های آموزش، اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و ظرفیت‌سازی؛ فراهم آوردن بستر و سرمایه اجتماعی و سازماندهی و سمت و سو دادن به آن به منظور اصلاح روند مصرف و بازگرداندن تعادل به آب‌های زیرزمینی و تضمین پایداری آن و سازگاری با کم‌آبی است که آن را در قالب اهداف پنج‌گانه زیر می‌توان تشریح کرد:

  • ارتقاء آگاهی کلیه بهره‌برداران منابع آب به ویژه بهره‌برداران بخش کشاورزی
  • ایجاد و توسعه بستر اجتماعی برای اقدامات سلبی حفاظتی در مقابل تخلفات آبی نظیر برداشت از چاه‌های غیر مجاز
  • ایجاد آمادگی در مدیران ارشد، میانی، عملیاتی و کارشناسان مرتبط در بدنه آب کشور برای رویکرد و اقدامات غیرسازه‌ای در حوزه احیاء و تعادل بخشی (در مقابل نگاه صرفا سازه‌ای حاکم و مألوف)
  • انتشار و گسترش اطلاعات مربوط به وضعیت منابع آب زیرزمینی و چالش‌های بخش آب کشور
  • دانش‌افزایی، ایجاد حساسیت و یادگیری رفتار صحیح مناسب در عموم مردم با تأکید بر نخبگان و اثرگذاران جامعه در رابطه با آب
  • فراهم آوردن بستر و سرمایه اجتماعی و انسانی لازم برای شکل‌گیری، نهادینه شدن و کاراشدن تشکل‌های مردمی (آب‌بران و انجمن‌ها) جهت واگذاری امور تصدی‌گری

 بازدید:383
آخرین به روزرسانی: 1398/02/28