چهارشنبه, 25 مهر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

پذیرش امریه سربازی در وزارت نیرو

اطلاعیه پذیرش امریه سربازی در وزارت نیرو

با توجه به اینکه پذیرش امریه سربازی در وزارت نیرو از طریق سامانه ...

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان فارس : سازگاری با کم آبی باید به...

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان فارس با بیان اینکه سازگاری با کم آبی باید به فرهنگ تبدیل شود گفت:با مشارکت دستگاه های مسئول برنامه جامع سازگاری با کم آبی تدوین شده...

شورای حفاظت منابع آب استان فارس باحضوراستانداروسایراعضاء درمحل...

استاندار فارس که ریاست شورای حفاظت منابع آب رابرعهده دارددراین شورا تاکیدکرد: صرفه جویی و مصرف بهینه آب کشاورزی یک رسالت همگانی است و باید نهادینه شود و در این زمینه...

معاون توسعه ومهندسی شرکت آبفاکشور ازآبرسانی به شیراز ازسددرودزن...

مهندس پاکروح به همراه چندتن از مدیران صنعت آب ،آب وفاضلاب ازخط دوم آبرسانی به شیراز ازسددرودزن بازدید کرد.