سه‌شنبه, 20 آذر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

کتاب ابزاردقیق و رفتارنگاری در سدهای خاکی و سنگریزه ای چاپ و...

مولف کتاب گفت: این کتاب با حمایت مالی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس ومشورت با جمعی ازکارشناسان ومتخصصین رشته های مرتبط ودر یک دوره زمانی پنج ساله درشیراز چاپ ومنتشر شد.

پذیرش امریه سربازی در وزارت نیرو

اطلاعیه پذیرش امریه سربازی در وزارت نیرو

داوطلبان امریه سربازی وزارت نیرو نوبت اعزام 97/12/1 می توانند از تاریخ 97/9/1 لغایت 97/9/30 با مراجعه به ..................

تبادل اطلاعات حریم و بستر رودخانه ها ی شرکت آب منطقه ای یزد و شرکت...

جلسه هم اندیشی و تبادل اطلاعات جهت استفاده از تجربیات دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای فارس با حضور اعضاء کمیسیون ماده 3 حریم و بستر رودخانه های شرکت...

بطورمیانگین دربیست وچهارساعت گذشته دراستان سی ویک میلی متربارش...

میانگین بارندگی استان فارس در سال آبی 98- 97 تا صبح روز پنجم آذر ماه کمی بیش از 80 میلی متر است