|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

معاونت حفاظت و بهره برداری

معاونت حفاظت و بهره ­برداری

 1. برنامه‌ریزی فعالیت‌های بهره‌برداری و حفاظت کمی و کیفی از منابع آبهای زیرزمینی و سطحی
 2. نظارت بر تهیه برنامه‌ها و نظامهای بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب، تأسیسات آبی و پیگیری اجرای برنامه‌ها و دستورالعملها
 3. هماهنگی و نظارت بر تهیه و مبادله موافقت‌نامه‌های تعمیرات تأسیسات آبی
 4. هدایت، راهبری و نظارت‌ بر امور بهره‌برداری، نگهداری، کنترل ایمنی و مدیریت بهینه تأسیسات آبی واگذارشده به بخش خصوصی
 5. برنامه‌ریزی و نظارت عالیه بر بهره‌برداری، نگهداری و مدیریت بهینه تأسیسات انتقال و توزیع آب
 6. هماهنگی و نظارت بر تهیه و تدوین و طراحی و اجرای برنامه‌های حفاظت و مهندسی رودخانه‌ها، سواحل و تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها و تالابها
 7. هماهنگی و برنامه‌ریزی تهیه و مبادله موافقت ‌نامه‌های نگهداری و تعمیرات، اصلاح و بازسازی و علاج‌بخشی تأسیسات آبی
 8. هماهنگی و نظارت بر تهیه و تدوین سیستم امور مشترکین و وصول آب‌بها و حق اشتراک و نظارت و ارزیابی عملکرد آن
 9. نظارت بر اجرای صحیح قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های مرتبط
 10. نظارت بر عملکرد واحدهای منابع آب شهرستانها در زمینه بهره‌برداری و حفاظت کمی و کیفی از منابع و تأسیسات آب
 11. هدایت، راهبری و نظارت بر اجرای طرحهای تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی در چارچوب موافقت‌نامه‌های ذیربط
 12. برنامه‌ریزی،‌ سازماندهی، هماهنگی و هدایت امور مرتبط با رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک بر اساس قوانین، مقررات و تعهدات قانونی
 13. هماهنگی و اجرای فرآیند کنترل ایمنی و پایداری سدها
 14. هماهنگی و  انجام برنامه اقدامات اضطراری تأسیسات آبی
 15. پیگیری و هماهنگی ارتقاء سطح کمی و کیفی نیروی انسانی تأسیسات آبی و آموزش‌های لازم
 16. هماهنگی با واحدهای طرح و توسعه در انتقال تأسیسات جدیدالاحداث به واحد بهره‌برداری و پیگیری امور مربوط
 17. برنامه‌ریزی و پیگیری اعتبار مورد نیاز بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی
 18. بررسی و اقدام لازم جهت عملیاتی کردن و به‌روزرسانی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی برای دشت‌ها و شبکه‌های آبیاری مختلف و واگذاری اشتراک‌های آب و صدور پروانه‌ها بر حسب نوع کاربری در چارچوب آئین‌نامه‌های مربوط و مقررات جاری
 19.  بررسی و تعیین میزان حق اشتراک، حق‌آبه و آب‌بها با همکاری واحدهای ذیربط و رعایت موارد قانونی جهت تصویب در هیئت مدیره شرکت
 20. تهیه و ارائه فرآیند انجام کار برای پذیرش مشترکین به منظور تسریع در زمان پاسخگویی و کاهش مراجعات متقاضیان و مشترکین
 21. همکاری در رسیدگی به شکایات مشترکین حقیقی و حقوقی
 22. تهیه و تنظیم قراردادهای لازم جهت انعقاد با کلیه مشترکین (کشاورزی، صنعت، شرب و سایر مصارف) و نظارت بر اجرای مفاد قرارداد بر اساس موارد قانونی
 23. همکاری با واحدهای ذیربط در جهت ایجاد و هدایت شرکتهای بهره‌برداری و تشکلهای کشاورزی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی  به منظور برقراری نظام بهره‌برداری بهینه از منابع آب
 24. ایجاد سیستم مکانیزه بانک اطلاعاتی مشترکین مصارف مختلف، به‌روزرسانی مستمر آن و ارائه گزارشات لازم به شرکت مدیریت منابع آب ایران
 25. همکاری با سایر واحدها در جهت تدوین روشهای مدیریت کم‌آبی و مقابله با بحران آب
 26. برنامه‌ریزی به منظور انجام به موقع صحیح خدمت‌رسانی به مشترکین بر اساس سازوکارهای از پیش تعیین شده
 27. دریافت و اعمال اهداف، سیاستها و خط‌مشی از شرکت مادر در امور درآمد و مشترکین
 28. برنامه‌ریزی لازم به منظور انجام فعالیتهای شرکت و ارتقاء بهره‌وری و بهبود فعالیتهای مربوط
 29. به‌روزرسانی و اصلاح فرآیندهای خدمت‌رسانی به مشترکین بطور مستمر
 30. اجرای صحیح دستورالعملها و بخشنامه‌های صادره در ارتباط با امور مشترکین
 31. آگاهی دقیق از مبانی تعرفه‌های مورد عمل، تطبیق آنها با قوانین و مقررات شرکت
 32. بررسی قیمت تمام شده و تجزیه و تحلیل هزینه خدمات به مشترکین، بررسی و تعیین روشهای اقتصادی به‌روز جهت کاهش هزینه و ارائه به حوزه مالی و پشتیبانی
 33. برنامه‌ریزی و نظارت بر نحوه قرائت کنتور، ثبت گزارشات جهت ثبت ماشینی و صدور قبوض ماهیانه و ارائه نتایج به حوزه مالی و پشتیبانی
 34. تهیه گزارش عدم پرداخت مطالبات مشترکین، بررسی علل عدم پرداخت و اقدام به قطع و وصل اشتراک در صورت لزوم
 35. همکاری در شناسائی کنتورهای معیوب و پیگیری جهت رفع مشکل
 36. انجام امور مربوط به شناسایی انشعابات خاص، شبکه‌های فرعی، حذف انشعابات غیرمجاز، تعیین خسارات وارده، تغییر کاربری، تفکیکی و مساحی مجدد
 37. انجام اقدامات لازم در خصوص مکانیزه نمودن امور وصول درآمد و به روزنگهداشتن اطلاعات مربوط
 38. بررسی و اظهار نظر در مورد متقاضیان خاص و ارائه گزارش مربوط به مراجع بالادستی
 39. احصاء، بازنگری و اصلاح فرآیندهای انجام کار بطور مستمر
 40. بررسی درخواست متقاضیان پروانه‌های حفر چاههای عمیق و نیمه‌عمیق و نیز مجوزهای پمپاژ از منابع سطحی با توجه به قوانین و مقررات جاری و دستورالعملها و بخشنامه‌های وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران و ارجاع آن به کارشناسان ذیربط با هماهنگی مدیر حفاظت منابع آب
 41. تهیه برنامه‌های لازم جهت نظارت و انجام امور مربوط به حفاظت منابع آب و ارائه به کارشناسان مربوط
 42. تأیید پروانه‌های کف‌شکنی، لایروبی چاهها (به استثنای پروانه‌های حفر، اولین پروانه‌ بهره‌برداری، پروانه تغییر محل چاهها در مناطق ممنوعه و پروانه حفر قنات) و مجوزهای مربوطه با هماهنگی معاونت حفاظت و بهره‌برداری
 43. تمدید پروانه‌های بهره‌برداری (پس از وصول عوارض و حق‌النظاره) به موجب مجوز صادرشده از معاونت حفاظت و بهره‌برداری
 44. نظارت مستمر بر عملکرد شرکتهای حفاری و بررسی موارد تخلف شرکتهای مذکور به منظور اعلام به مراجع قضایی و وزارت نیرو جهت اقدام مقتضی
 45. پیگیری دریافت کلیه حقوق دولتی مربوط
 46. تعیین و حفاظت حریم و بستر رودخانه‌‌ها، سواحل و تالابهای موجود در شهرستان و ایجاد هماهنگی لازم با گروه مهندسی رودخانه‌ها و سواحل
 47. ارائه پیشنهادات و راه‌حل‌های مناسب و منطقی به منظور اصلاح روشهای اجرایی و بهبود کیفیت رسیدگی به امور محوله و رسیدگی به امور متقاضیان و شکایات واصله در چارچوب قوانین موجود
 48. بررسی گزارشات واصله در خصوص اقدامات خلاف قانون متخلفین و ارجاع آن به واحد حقوقی جهت انجام اقدامات لازم
 49. تجزیه، تحلیل و تهیه گزارشات و ارائه به مقام مافوق
 50. اجرای صحیح قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های مرتبط در حوزه عملکرد
 51. پیگیری و هماهنگی با سایر معاونتها و دفاتر ستادی مدیرعامل در رابطه با پروژه‌های عمرانی و مطالعاتی از طریق معاونت حفاظت و بهره‌برداری و مدیرهماهنگی امور آب شهرستانها
 52.  نظارت و مدیریت بر سدها و سایر تأسیسات آبی منطقه تحت سرپرستی واحد منابع آب شهرستان
 53. تهیه و ارائه گزارشات لازم و بهنگام‌سازی اطلاعات بهره‌برداری سدهای تحت سرپرستی
 54. ایجاد هماهنگی‌های لازم با واحد درآمد و مشترکین جهت وصول هزینه‌های جبرانی تأمین آب (موضوع ماده 12آئین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و بند ث تبصره 18 بودجه) و ارسال اسناد و مدارک لازم به آن واحد
 55. ایجاد هماهنگی لازم بین کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها و کارشناسان حفاظت قسمت جهت انجام اقدامات لازم بر روی پرونده‌های متقاضیان
 56. اطلاع‌رسانی و انجام اقدامات و هماهنگی‌های لازم در زمان وقوع شرایط اضطراری سدهای در حال بهره‌برداری تحت سرپرستی
 57. هماهنگی با ستاد شرکت آب منطقه‌ای در بهره‌برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها و سایر اقدامات مربوط
 58. پیگیری لازم جهت تعیین و معرفی پرسنل واحد ابلاغ نمایندگی مأمورین موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب
 59. هماهنگی لازم در پیگیری تخلفات مربوط به مخازن سدها بر اساس گزارش مأمورین ماده 30
 60. بازدید و سرکشی از منطقه تحت سرپرستی در فواصل زمانی مناسب به منظور آگاهی یافتن از موارد تخلفات احتمالی، تهیه گزارش لازم و ارائه به مسئولین ذیربط
 61. فراهم نمودن امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جهت نگهداری سوابق پرونده‌های مشترکین و متقاضیان و مکانیزه نمودن اطلاعات
 62. ارائه شرح وظایف ابلاغی به کارکنان تحت امر و برخورد با موارد تخلف اداری و همچنین نظارت بر عملکرد کارکنان
 63. حضور در جلسات فرمانداری‌ها یا سایر دستگاههای دولتی شهرستانهای زیرمجموعه به منظور دفاع از مواضع و حقوق شرکت و تبیین مقررات و قوانین جاری
 64. شفاف‌سازی گردش کار فعالیتهای حفاظت و بهره‌برداری منابع آب و اطلاع‌رسانی مناسب و تسریع در روند کار متقاضیان در راستای طرح تکریم ارباب رجوع
 65. بررسی و انجام اقدامات لازم در مورد امور مربوط به نیروی انسانی تحت امر (از جمله ارزشیابی عملکرد، فوق‌العاده اضافه‌کار و حق‌مأموریت، آموزش و امور رفاهی و وام کارکنان و ارائه به واحد ذیربط)
 66. برآورد ملزومات اداری مورد نیاز و ارائه تقاضای خرید و خدمات و پیگیری جهت دریافت اجناس و خدمات
 67. نظارت بر نحوه بکارگیری اموال منقول و غیرمنقول تحویلی شرکت در منطقه عملکرد و بهسازی آنها
 68. احصاء، بازنگری و اصلاح فرآیندهای انجام کار بطور مستمر
 69. برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی امور مربوط به تحویل، نگهداری و بهره‌برداری بهینه از سدها و تأسیسات وابسته
 70. برنامه‌ریزی و نظارت در انجام مطالعات به منظور بازنگری دستورالعمل‌ها و بهبود روش‌های بهره‌برداری و نگهداری جهت دسترسی به حداکثر استفاده از سرمایه‌‌گذاری‌های انجام شده در تأسیسات مربوط به سدها و افزایش راندمان و طول عمر مفید آنها
 71. تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم به واحدهای مربوطه در زمینه نحوه نظارت بر چگونگی بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی که توسط شرکت‌های بهره‌برداری اداره می‌شوند
 72. هماهنگی و ایجاد ارتباط با واحدهای درون سازمانی و برون شرکتی و شرکت مدیریت منابع آب ایران در زمینه فعالیت‌های بهره‌برداری، نگهداری، رفتارسنجی و تعمیرات سدها و تأسیسات وابسته
 73. پیشنهاد سیاست‌ها و مدل‌های بهره‌برداری و تهیه و تدوین نظام برنامه‌های بهره‌برداری از سدهای مخزنی، تنظیمی، انحرافی و تأسیسات وابسته
 74. انجام برنامه‌ریزی لازم برای بررسی و تأئید عملکرد پیمانکاران جهت عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه
 75. پیش‌بینی و تنظیم برنامه‌های تولید نیرو با هماهنگی و ارتباط با مدیریت توانیر
 76. برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی لازم در امور رفتارسنجی، کنترل پایداری، ایمنی، پایش کیفی و زیست محیطی سدها و مخازن مربوطه

1-2- مدیریت حفاظت و بهره­برداری از منابع آب

 1. تهیه و اجرای برنامه‌های حفاظت کمی و کیفی و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی
 2. برنامه‌ریزی، هماهنگی، تهیه و تدوین نظام بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و منابع آب سطحی
 3. کنترل مستمر مدیریت بهره‌برداری و نگهداری از طرح‌های توسعه منابع آب و انجام بازنگری‌های لازم
 4. همکاری با حوزه معاونت طرح و توسعه در تهیه شرح خدمات مطالعات اجتماعی و نظام‌های بهره‌برداری طرح‌های
   منابع آب
 5. اجرای دقیق قانون توزیع عادلانه آب و سایر موارد قانونی ابلاغی در حوزه حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب (زیرزمینی و سطحی)
 6. راهبری، هدایت و نظارت بر فعالیت تشکل‌های آب‌‌بران در مراحل بهره‌برداری از شبکه‌ها
 7. بررسی و پیاده‌سازی مدل‌های بهره‌برداری به منظور افزایش سطح بهره‌وری و همکاری با مراجع ذیربط در ارائه سیاست‌ها، ضوابط، استانداردها و مدل‌های مطلوب
 8. انجام اقدامات لازم جهت جمع‌آوری اطلاعات و آمار بهره‌برداری،‌ شناسایی و آماربرداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی
 9. برنامه‌ریزی تعیین مصارف از منابع بصورت سالانه
 10. تهیه دستورالعمل و آئین‌نامه‌های اجرایی و ابلاغ به واحدهای منابع آب شهرستانها در رابطه با وظایف مرتبط
 11. نظارت بر صلاحیت و فعالیت شرکت‌های حفاری و صدور مجوزهای لازم
 12. رسیدگی به شکایات واصله از عملکرد واحدهای منابع آب شهرستانها
 13. تهیه برنامه‌ عملیاتی وظایف و فعالیتهای مدیریت حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب بر اساس جهت‌گیری های و خط‌مشی‌های کلان شرکت و نظارت بر اجرای آن
 14. اجرای آئین‌نامه مصرف بهینه آب کشاورزی
 15. هماهنگی و شرکت در جلسات کمیته‌ها و گروه‌های کاری مرتبط و پیگیری اجرای مصوبات
 16. همکاری در تهیه گزارشات توجیهی ممنوعیت، لغو ممنوعیت و یا تمدید مجوز بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی
 17. برقراری ارتباط و تعامل با واحد تحقیقات شرکت جهت بکارگیری پژوهشها و یافته‌های علمی و آموزشی روز دنیا در جهت پیشبرد اهداف مرتبط با مأموریتهای حوزه حفاظت و بهره‌برداری
 18. هماهنگی و کنترل واحدهای منابع آب شهرستانها در امور حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب بر اساس ضوابط فنی و مفاد قانونی مرتبط
 19. بررسی و اعلام نظر فنی در خصوص اختلافات متقاضیان با واحدهای منابع آب شهرستانها در زمینه بهره‌برداری از منابع آب
 20. برنامه‌ریزی در خصوص شناسایی چاه‌های بدون پروانه بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی
 21. تهیه و پیگیری برنامه‌های گشت و نظارت و کنترل بهره‌برداری از منابع آب دشت‌ها
 22. پیگیری وضعیت چاه‌های غیرمجاز، انسداد آنها و جلوگیری از حفاری جدید و تغییرات غیرمجاز در ابعاد و منصوبات چاه‌ها
 23. برقراری ارتباط و تعامل با واحد روابط عمومی شرکت در خصوص اطلاع‌رسانی و آگاهی‌رسانی به مردم در رابطه با موضوعات مربوط به مسایل آب و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی
 24. هماهنگی با واحد فن‌آوری اطلاعات در خصوص ایجاد بانک اطلاعات جامع و تهیه برنامه GIS منابع آب
 25. تهیه گزارشات تحلیلی دوره‌ای مدیریتی از کلیه اقدامات و عملکرد در حوزه وظایف و مأموریتهای اصلی
 26. احصاء، بازنگری و اصلاح فرآیندهای انجام کار بطور مستمر

 

2-2- مدیریت بهره­برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق­آبی

 1. برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و اجرای امور مربوط به نگهداری و بهره‌برداری بهینه از سدها و تأسیسات وابسته
 2. برنامه‌ریزی و انجام مطالعات به منظور بازنگری دستورالعمل‌ها و بهبود روش‌های بهره‌برداری و نگهداری و کنترل ایمنی جهت دسترسی به حداکثر استفاده از سرمایه‌‌گذاری‌های انجام شده در تأسیسات مربوط به سدها و افزایش راندمان و طول عمر مفید آنها
 3. ابلاغ و پیگیری دستورالعمل‌های لازم به واحدهای مربوطه در زمینه نحوه نظارت بر چگونگی بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی که توسط شرکت‌های بهره‌برداری اداره می‌شوند
 4. هماهنگی و ایجاد ارتباط با واحدهای درون‌ و برون‌شرکتی و شرکت مدیریت منابع آب ایران در زمینه فعالیت‌های بهره‌برداری، نگهداری، رفتارسنجی و تعمیرات سدها و تأسیسات وابسته
 5. پیشنهاد سیاست‌ها و مدل‌های بهره‌برداری و تهیه و تدوین نظام برنامه‌های بهره‌برداری از سدهای مخزنی، تنظیمی، انحرافی و تأسیسات وابسته
 6. نظارت بر بهره‌برداری سدها مطابق با برنامه‌ها و اسناد تدوین‌شده
 7. نظارت بر تنظیم و اجرای برنامه‌های آبگیری و تخلیه دریاچه با توجه به میزان آب ورودی و خروجی
 8. انجام برنامه‌ریزی لازم برای بررسی و تأیید عملکرد پیمانکاران جهت عقد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه
 9. پیش‌بینی و تنظیم برنامه‌های تولید نیرو با هماهنگی و ارتباط با مدیریت توانیر
 10. برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی لازم در امور رفتارسنجی، کنترل پایداری، ایمنی، پایش کیفی و زیست محیطی سدها و مخازن مربوط
 11. پیش‌بینی و تنظیم برنامه‌های تولید و مصرف آب بر اساس نیازهای مستمر و فصلی
 12. دریافت اطلاعات ذخیره برقی در حوضه آبریز سدها و پیش‌بینی میزان آب ورودی به دریاچه سدها
 13. ایجاد توازن و هماهنگی بین برنامه تولید و برنامه ورود و خروج آب و تنظیم و اجرای برنامه‌های آبگیری و تخلیه دریاچه و جلوگیری از اتلاف منابع مذکور
 14. برنامه‌ریزی و انجام تعمیرات و نگهداری از تأسیسات برقی و مکانیکی سد با توجه به برنامه‌های تنظیم شده قبلی
 15. برنامه‌ریزی و نظارت بر عملیات بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات سد و نیروگاه از قبیل عملیات تخلیه رسوب و لایروبی، پایداری سد طبق اصول، ضوابط و دستورالعمل‌های فنی و پیگیری حسن اجرای عملیات مذکور
 16. دریافت آمار و اطلاعات مربوط به میزان نزولات جوی، اندازه‌گیری دبی رودخانه‌های منطقه از مدیریت مطالعات پایه منابع آب
 17. برنامه‌ریزی و نظارت سالانه در مورد استفاده از خدمات مؤسسات فنی در زمینه منحنی‌های تراز کف دریاچه سد و سایر خدمات مربوط به تأسیسات سدها
 18. نظارت بر حسن اجرای حفاظت و حراست از تأسیسات مربوط به سدها
 19. تهیه گزارشات مدیریتی و ارائه برنامه‌های پیشرفت یا موانع پیشرفت در زمینه عملیات نگهداری و بهره‌برداری از سدها و ارائه پیشنهاد بهبود انجام امور به مقام مافوق
 20. انجام هماهنگی لازم در تهیه، مبادله و اجرای موافقت‌نامه‌های تعمیر و نگهداری سالانه از منابع جاری و عمومی و ارائه جداول پیشرفت کار به مراجع بالادستی
 21. نظارت بر اجرای موافقت‌نامه‌های تعمیر و نگهداری و انجام بررسی و تحلیل‌های لازم به منظور بهینه‌سازی امور بهره‌برداری و تعمیرات سدها
 22. نظارت و هماهنگی لازم در امور جانبی سدها نظیر بهره‌برداری از آبزیان مخازن سدها، جنگل کاری حاشیه و فعالیت‌های گردشگری، فرهنگی و آموزشی
 23. نظارت و هماهنگی لازم در تهیه، تدوین و اجرای دستورالعمل‌های ایمنی و حفاظت کار، سیستم‌های هشداردهنده و آموزش‌های لازم
 24. برنامه‌ریزی بهره‌برداری از مخازن سدها در شرایط اقلیمی مختلف (خشکسالی، نرمال، ترسالی)
 25. پیش‌بینی اقدامات لازم جهت مدیریت سیلاب در مخازن سدها
 26. مدیریت رسوب مخازن سدها و هماهنگی لازم با جهاد کشاورزی در مدیریت حوضه
 27. برنامه‌ریزی جهت مطالعات لازم از جمله هیدروگرافی، میکروژئودزی، کیفی و رفتارنگاری
 28. نظارت و پیگیری بروزرسانی سیستم‌های اطلاعاتی تأسیسات آبی و آرشیو فنی سدها
 29. احصاء، بازنگری و اصلاح فرآیندهای انجام کار بطور مستمر

 

3-2- مدیریت رودخانه­ها و سواحل

 1. ایجاد هماهنگی لازم با معاونت حفاظت و بهره‌برداری و امور مشترکین و ارتباط با مراجع ذیربط به منظور اخذ سیاست‌های کلان بخش حفاظت منابع آب‌های سطحی و مهندسی رودخانه‌ها و سواحل
 2. انعکاس سیاست‌های کلان وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب به واحدهای منابع آب شهرستانها و ارائه پیشنهادات اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به شرکت مادر و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه
 3. تهیه دستورالعمل‌های لازم در ارتباط با موضوعات بخش حفاظت، مهندسی رودخانه‌ها، سواحل و تالابها جهت اجرا در سطح استان و واحدهای منابع آب شهرستانها
 4. برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها، قوانین و مقررات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب و ارائه راهنمائی‌ و پشتیبانی لازم
 5. برنامه‌ریزی انجام فعالیت‌های تعیین، اعلام و علامت‌گذاری بستر و حریم رودخانه‌ها، سواحل و تالابها و انعکاس آن به واحد حقوقی شرکت جهت انجام اقدامات ثبتی و قانونی مربوطه
 6. نظارت بر بهره‌برداری از شن و ماسه بستر و حریم رودخانه‌ها و تهیه دستورالعملهای مربوط
 7. بررسی و اعلام نظر کارشناسی به استعلامات مراجع استانی، مرتبط با مسایل مهندسی رودخانه، سواحل و تالابها
 8. برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی طرح‌های مطالعاتی و اجرائی ساماندهی رودخانه‌ها، سواحل و تالابها
 9. هماهنگی در تشکیل جلسات کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه‌ها و پیگیری اجرای مصوبات آن
 10. برنامه‌ریزی و ارائه پیشنهاد خط‌مشی به منظور هماهنگی با سایر ارگان‌ها در ارتباط با مسائل بستر و حریم رودخانه‌ها، سواحل و تالابها و کنترل سیلاب
 11. نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای منابع آب شهرستانها در خصوص حفاظت، مهندسی رودخانه‌ها، سواحل و تالابها، کنترل سیلاب با پشتیبانی کارشناسی آنان
 12. تهیه گزارش عملکرد و برنامه کار با هماهنگی واحدهای منابع آب شهرستانها
 13. هماهنگی و انجام امور مرتبط با رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک بر اساس قوانین و مقررات و تعهدات قانونی
 14. تعامل و هماهنگی با معاونت طرح و توسعه در خصوص بررسی، اولویت‌بندی، تصویب و اجرای طرحهای توسعه‌ای تغذیه مصنوعی،‌ مرمت و بازسازی و ساماندهی سواحل و رودخانه‌ها
 15. برنامه‌ریزی، هماهنگی و شرکت در کارگروه‌های تخصصی و کمیته‌های مرتبط با فعالیت‌های واحد
 16. برنامه‌ریزی انجام مطالعات پتانسیل‌یابی برداشت مصالح رودخانه‌ها
 17. تهیه گزارشات تحلیلی از مجموعه عملکرد و کارکرد سالانه مرتبط با وظایف و مأموریتهای اصلی واحد 
 18. مشارکت مناسب در تهیه، ساماندهی و بروزرسانی بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز
 19. ارائه به موقع گزارشات فوری و تحلیلی مرتبط با سیلاب‌های رخ داده
 20. نظارت بر فعالیت گروه‌های گشت و بازرسی در حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها، سواحل و تالابها
 21. نظارت و پیگیری اجرای تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب در آزادسازی و رفع تصرفات موجود در بستر و حریم رودخانه‌ها
 22. هدایت و راهبری متقاضیان و نظارت بر اجرای تعهدات قراردادهای اجاره بستر رودخانه‌ها، سواحل و تالابها
 23. احصاء، بازنگری و اصلاح فرآیندهای انجام کار بطور مستمر

 

4-2- مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب

 1. انجام اقدامات لازم جهت تعیین ظرفیت پذیرش آلودگی منابع آب، با اولویت منابع آب شرب و اقدام به حساس‌سازی ‌سازمان‌های ذیربط و همکاری به منظور رفع آلودگی‌ها
 2. شناسایی واحدها و مراکز آلوده کننده منابع آب سطحی، زیرزمینی، مخازن سدها و مراکز تخلیه‌کننده فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استاندارد ملی، پیگیری جهت انجام اقدامات کنترلی ، همکاری و هماهنگی با ارگانهای ذیربط در خصوص شناسایی مراکز آلاینده و انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه و  ارائه گزارشات لازمه به ستاد
 3. انجام اقدامات لازم جهت استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیائی (GIS) و سنجش از دور (RS) و سایر الزامات مشابه در زمینه حفاظت کیفی منابع آب از آلوده‌کننده‌ها و تعیین منابع آلاینده (نقطه ای و غیرنقطه ای) بر روی نقشه‌ها
 4. برنامه‌ریزی و نظارت بر نحوه استقرار، توسعه تجهیزات ایستگاه‌های پایش (خودکار و غیرخودکار) و ساماندهی آزمایشگاه‌های کنترل کیفی آلوده‌کننده‌های منابع آب
 5. تعریف برنامه ها و  طرح‌های کوتاه‌مدت،  میان‌مدت و بلندمدت مرتبط با حفاظت از محیط زیست و کیفیت منابع آب  
 6. بررسی و اظهار نظر در خصوص محتوای تخصصی شرح خدمات و گزارشات ارزیابی زیست محیطی  جهت کلیه طرح‌های آبی و سایر طرح‌های تأثیرگذار بر منابع آب و هماهنگی با بخش‌های ذیربط به منظور لحاظ نمودن جنبه‌های حفاظت  از محیط زیست و کیفیت منابع آب
 7. ارائه پیشنهادات لازم با همکاری واحدهای حفاظت و مطالعات منابع آب به منظور جلوگیری از هجوم و تداخل آبهای شور به منابع آب سطحی و زیرزمینی شیرین
 8. برنامه‌ریزی، کنترل کیفیت و اقدام درخصوص نظارت بر نحوه  تخلیه، بازچرخانی و بهره‌برداری از پساب کاربری‌های مختلف از جمله تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری، صنعتی و سیستم‌های دفع رواناب‌های سطحی به منابع آب
 9. انجام اقدامات و هماهنگی های لازم باستاد  در خصوص اجرای برنامه های تفصیلی ابلاغی و تعریف طرحها و برنامه های مرتبط (کوتاه‌مدت،  میان‌مدت و بلندمدت) و ارائه گزارش های دوره ای به ستاد
 10. هماهنگی با واحدهای درون‌سازمانی در اجرای برنامه‌های حفاظت کیفی منابع آب و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها
 11. برنامه‌ریزی و اقدام در خصوص تدوین  و اجرای برنامه‌های آگاهی‌رسانی در زمینه حفاظت از محیط زیست و کیفیت منابع آب و جلوگیری از آلودگی آب برای مخاطبین ذیربط
 12. انجام هماهنگی‌های لازم با نهادهای محلی و منطقه‌ای جهت اجرای برنامه‌های حفاظتی و پیشگیرانه
 13. پیگیری و اجرای کلیه قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعملها، بخشنامه ها و نظام نامه های مرتبط با حفاظت کیفی منابع آب
 14. پیگیری و ایجاد تمهیدات لازم برای ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات کیفی منابع آب و مکانیزه نمودن آن و تهیه گزارشات حفاظت کیفی از طریق پردازش مکانیزه داده‌ها
 15. کنترل نحوه تعیین حریم‌های کیفی منابع آب سطحی و زیر زمینی  در سطح حوزه عملکرد شرکت در قالب دستورالعملهای ابلاغی و انجام هماهنگی‌های لازم در این زمینه
 16. تدوین و عملیاتی نمودن الگوهای مناسب در زمینه حفاظت از محیط زیست و کیفیت منابع آب تحت پوشش در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی حوزه ستادی
 17. شرکت فعال در کارگاههای آموزشی و همایشهای تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت
 18. انجام هماهنگی‌های لازم و همکاری با واحدهای منابع آب و واحدهای ذیربط در زمینه صدور مجوزهای تخصیص  و بهره‌برداری با توجه به جنبه‌های حفاظت کیفی منابع آب
 19. اعمال دیدگاههای حفاظت از کیفیت منابع آب در تخصیص و ساماندهی استقرار کاربریهای مختلف با عنایت به حساسیت و آسیب‌پذیری منابع آبی
 20. بررسی وضعیت کیفیت و آلودگی منابع آب و ارائه گزارشات حفاظت کیفی با توجه به پردازش مکانیزه داده‌های مربوط به  پارامترهای کیفی و آلودگی منابع آب به صورت دوره ای به ستاد
 21. فعال سازی، برگزاری جلسات مستمر و انجام وظایف ابلاغی در چارچوب "نظام نامه مدیریت جامع کیفیت منابع آب"
 22. ارائه اطلاعات تحلیلی، گزارشات عملکرد، پیشرفت کار و اطلاعات و گزارشات موردی درخواستی حوزه ستادی
 23. احصاء، بازنگری و اصلاح فرآیندهای انجام کار بطور مستمر

 

 

 تاریخ ثبت : 20 آذر 1396
  آخرین به روزرسانی : 4 دی 1398
 مدیر سایت
 9295
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 25
 • بیشترین بازدید همزمان : 399
 • بازدید امروز : 1,495
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 6,327,215
 • آخرین به روزرسانی : 24 تیر 1403 10:21:54
 • شناسه IP شما : 44.200.140.218

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : شیراز، بلوار ارم، شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
 • کدپستی : 7143683685
 • تلفن : 07132252093
 • فاکس :
 • پست الکترونیکی : info[at]frrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :