شنبه, 4 خرداد 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

تغییر در شرکت آب مطقه ای فارس

تغییر وتحول در معاونت های حفاظت وبهره برداری ومنابع انسانی، مالی وپشتیبانی شرکت آب منطقه ای فارس

دکتر زهرایی: انتظارات تامین آب دربخش کشاورزی بسیاربالا است

دبیرکارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران در دانشگاه شیراز، عوامل موثر در ایجاد کم آبی را به چهار دسته فیزیکی مانند خشکی طبیعی، تغییرات...

عملیات اجرایی تکمیل کانال خانی همایجان آغاز شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان فارس گفت: اقلیم کشور ما خشک و نیمه خشک است و در چنین وضعیتی، موضوع بارندگی برای سال زراعی آینده قابل پیش بینی نیست از این رو باید از...

با تعامل و برقراری ارتباط دوسویه نرم‌افزاری بین شرک‌های آب و برق...

با برقراری ارتباط نرم‌افزاری دوسویه بین بانک اطلاعات آب شرکت آب منطقه‌ای و بانک اطلاعات برق شرکت‌های توزیع نیروی برق استان فارس و شیراز، از این پس شرکت آب...