|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

خدمات قابل ارائه در میز خدمت حضوری

خدمات قابل ارائه در میز خدمت حضوری

 

نظر سنجی خدمات حضوری  

 

عنوان خدمت

حوزه مربوطه

نوع خدمت
حضوری/ الکترونیک
عدم قابلیت ارایه در میز خدمت
مراجعه به واحد های داخلی

توضیح

تایید احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان با استفاده از رودخانه‌ها

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع آب شهرستان ها ارائه نمایند.

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران تاسیسات تامین آب

گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی

میز خدمت حضوری

در ابتدا می بایست درخواست از طرف شرکت پیمانکار یا مشاور به انضمام صورت وضعیت، اسناد مرتبط و گزارشات پیشرفت کار  در میز خدمت ثبت و به صورت فیزیکی تحویل معاونت حفاظت و بهره بردار ی جهت اجرا به مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی گردد.

نظارت و ارزیابی پیمانکاران بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه‌های برق‌آبی

گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی

میز خدمت حضوری

در ابتدا می بایست درخواست از طرف شرکت پیمانکار یا مشاور به انضمام صورت وضعیت، اسناد مرتبط و گزارشات پیشرفت کار  در میز خدمت ثبت و به صورت فیزیکی تحویل معاونت حفاظت و بهره بردار ی جهت اجرا به مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی گردد.

صدور مجوز جابجایی محل تخصیص منبع آب سطحی

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود  به انضمام مدارک مورد نیاز اعم از مدارک هویتی، اسناد مالکیت و ... را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع آب شهرستان ها ارائه نمایند.

صدور مجوز توسعه چشمه

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود  به انضمام مدارک مورد نیاز اعم از مدارک هویتی، اسناد مالکیت و ... را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع ارائه نمایند.

صدور مجوز تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از آب سطحی

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود  به انضمام مدارک مورد نیاز اعم از مدارک هویتی، اسناد مالکیت و ... را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع ارائه نمایند.

صدور مجوز تغییر نوع مصرف / تغییر کاربری بهره برداری از منابع آبی سطحی

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود  به انضمام مدارک مورد نیاز اعم از مدارک هویتی، اسناد مالکیت و ... را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع ارائه نمایند.

صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب سطحی

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود  به انضمام مدارک مورد نیاز اعم از مدارک هویتی، اسناد مالکیت و ... را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع ارائه نمایند.

صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات برداشت از آب سطحی

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود  به انضمام مدارک مورد نیاز اعم از مدارک هویتی، اسناد مالکیت و ... را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع ارائه نمایند.

صدور پروانه بهره‌برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود  به انضمام مدارک مورد نیاز اعم از مدارک هویتی، اسناد مالکیت و ... را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع ارائه نمایند.

صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود  به انضمام مدارک مورد نیاز اعم از مدارک هویتی، اسناد مالکیت و ... را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع ارائه نمایند.

صدور پروانه المثنی بهره‌برداری از آبهای سطحی

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود  به انضمام مدارک مورد نیاز اعم از مدارک هویتی، اسناد مالکیت و ... را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع ارائه نمایند.

صدور اصلاحیه پروانه بهره‌برداری از آب سطحی

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود  به انضمام مدارک مورد نیاز اعم از مدارک هویتی، اسناد مالکیت و ... را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع ارائه نمایند.

تمدید اعتبار پروانه بهره‌برداری از آبهای سطحی

گروه حفاظت و بهره برداری از منابع آب سطحی

میز خدمت حضوری

فرآیند ها در کارگروه کشوری ساماب تصویب و تهایی شده و در شرف بارگذاری روی سامانه می باشد. ضمناً متقاضیان می توانند درخواست خود  به انضمام مدارک مورد نیاز اعم از مدارک هویتی، اسناد مالکیت و ... را به دفاتر شرکت بهره برداری مستقر در شهرستان و یا امور منابع ارائه نمایند.

 

 

 تاریخ ثبت : 28 تیر 1400
  آخرین به روزرسانی : 29 تیر 1400
 مدیر سایت
 2662
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 11
 • بیشترین بازدید همزمان : 399
 • بازدید امروز : 718
 • بازدید دیروز : 2,163
 • کل بازدید : 4,619,397
 • آخرین به روزرسانی : 17 خرداد 1402 12:54:17
 • شناسه IP شما : 35.172.164.32

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : شیراز، بلوار ارم، شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
 • کدپستی : 7143683685
 • تلفن : 07132252093
 • فاکس :
 • پست الکترونیکی : info[at]frrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :