چهارشنبه, 24 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/05/21 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/02

بازدید:69

بازسازی و ایمن سازی پروژه تغذیه مصنوعی تنگ شیروان افزر شهرستان قیر و کارزین مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/05/17 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/26

بازدید:55

خرید لوله های چدن داکتیل طرح ابرسانی از مخزن ذخیره شهر لار به منطقه ویژه اقتصادی شهر لارستان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/13 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/02

بازدید:53

مرمت و ایمن سازی تغذیه مصنوعی پلنگان نی ریز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/19 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/02

بازدید:55

احداث پست برق 6.3/66 کیلو ولت ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه خط دوم آبرسانی به شیراز از سد درودزن به روش طرح و ساخت (EPC) مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/17 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/23

بازدید:83

ملیات باز سازی و ایمن سازی پروژه تغذیه مصنوعی تنگ شیروان افزر شهرستان قیر و کارزین مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/05 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/19

بازدید:97

عملیات مرمت تغذیه مصنوعی مهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/05 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/19

بازدید:69

عملیات اجرایی مرمت و ایمن سازی تغذیه مصنوعی ریز آب شهرستان نی ریز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/05 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/19

بازدید:65

مرمت و ایمن سازی تغذیه مصنوعی پلنگان نی ریز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/03/28 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/02

بازدید:86

عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی احمد آباد دهرم شهرستان فراشبند مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/03/28 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/01

بازدید:112

فروش اقلام مستعمل ، اسقاط و نو مازاد مزایده یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1397/03/21 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/30

بازدید:67

برق رسانی به تصفیه خانه داراب و زرین دشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/24

بازدید:99

اقلام مستعمل ، اسقاط و نو مازاد مزایده یك مرحله‌ای ئفتر 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/11

بازدید:76

عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی احمد آباد دهرم شهرستان فراشبند مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/02/22 166

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/28

بازدید:166

اجاره 20 دستگاه خودرو ( دارای کولر و بخاری ) جهت سرویس ایاب و ذهاب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1397/01/25 107

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/19

بازدید:107

احداث پست سیار 63/20 کیلو ولت سیمکان جهت آبرسانی از سد سلمان فارسی به شهر جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/01/26 153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/21

بازدید:153

خرید تجهیزات مورد نیاز و بروزرسانی نرم‌افزارها و پشتیبانی زیرساخت ارتباطی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 96

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/12

بازدید:96

خرید تجهیزات مورد نیاز و به روز رسانی نرم افزارها و پشتیبانی زیر ساخت ارتباطی سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری از منابع آب استان فارس(ساماب) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/12/26 120

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/05

بازدید:120

خدمات عمومی ( تایپ – بایگانی – ثبت و صدور نامه ها و امور تکثیر) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1396/12/23 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/05

بازدید:115

مزایده 10 دستگاه خودرو سواری مزایده یك مرحله‌ای تدارکات 1396/11/08 421

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/19

بازدید:421

« 1 2 3 4 5 » صفحه: