سه‌شنبه, 20 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد تاسیسات پرورش ماهی خود واقع در سد درودزن را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد " از طریق مزایده عمومی اجاره دهد مزایده دو مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیانی 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/03

بازدید:22

خرید باقیمانده شیرآلات و متعلقات فولادی طرح آبرسانی به جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/18 14

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/28

بازدید:14

عملیات تکمیل پرده آب بند سد رودبال مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/14 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/23

بازدید:57

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد تعداد 6 دستگاه خودرو سواری اداری ( قابل تبدیل پلاک ) با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد " از طریق مزایده عمومی به فروش رساند . مزایده دو مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیانی 131

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:131

بازسازی بخشی از کانال سمت چپ شبکه آبیاری و زهکشی درودزن بازه 4 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/09/11 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/20

بازدید:52

انجام خدمات عمومی ( تنظیفات ، پیشخدمتی و امور نامه رسانی ) مناقصه یك مرحله‌ای تدارکات و خدمات پشتیانی 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/13

بازدید:32

بازسازی ایستگاه پمپاژ کوشک قاضی فسا به روش (PC) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/29 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/07

بازدید:81

خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/30 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/07

بازدید:35

بازسازی بخشی از کانال سمت چپ شبکه آبیاری و زهکشی درودزن بازه 4 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/12 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/01

بازدید:48

اجرای خط آبرسانی به شهرستان زرین دشت از سد رودبال به روش (PC) مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/07/21 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

بازدید:83

خرید باقیمانده شیرآلات و متعلقات فولادی طرح آبرسانی به جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/01 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

بازدید:37

بازسازی ایستگاه پمپاژ کوشک قاضی فسا به روش (PC) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/07/29 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

بازدید:46

خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/07/25 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/04

بازدید:44

خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/06/24 141

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/04

بازدید:141

خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/05/21 155

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/02

بازدید:155

بازسازی و ایمن سازی پروژه تغذیه مصنوعی تنگ شیروان افزر شهرستان قیر و کارزین مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/05/17 123

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/26

بازدید:123

خرید لوله های چدن داکتیل طرح ابرسانی از مخزن ذخیره شهر لار به منطقه ویژه اقتصادی شهر لارستان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/13 114

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/02

بازدید:114

مرمت و ایمن سازی تغذیه مصنوعی پلنگان نی ریز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/19 109

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/02

بازدید:109

احداث پست برق 6.3/66 کیلو ولت ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه خط دوم آبرسانی به شیراز از سد درودزن به روش طرح و ساخت (EPC) مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/17 155

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/23

بازدید:155

ملیات باز سازی و ایمن سازی پروژه تغذیه مصنوعی تنگ شیروان افزر شهرستان قیر و کارزین مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/05 142

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/19

بازدید:142

« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه: