پنجشنبه, 26 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اجرای خط آبرسانی به شهرستان زرین دشت از سد رودبال به روش (PC) مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/07/21 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

بازدید:31

خرید باقیمانده شیرآلات و متعلقات فولادی طرح آبرسانی به جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/08/01 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

بازدید:16

بازسازی ایستگاه پمپاژ کوشک قاضی فسا به روش (PC) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/07/29 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/08

بازدید:20

خرید لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت شهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/07/25 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/04

بازدید:22

خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/06/24 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/04

بازدید:111

خدمات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/05/21 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/02

بازدید:134

بازسازی و ایمن سازی پروژه تغذیه مصنوعی تنگ شیروان افزر شهرستان قیر و کارزین مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/05/17 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/26

بازدید:92

خرید لوله های چدن داکتیل طرح ابرسانی از مخزن ذخیره شهر لار به منطقه ویژه اقتصادی شهر لارستان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/13 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/02

بازدید:87

مرمت و ایمن سازی تغذیه مصنوعی پلنگان نی ریز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/19 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/02

بازدید:88

احداث پست برق 6.3/66 کیلو ولت ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه خط دوم آبرسانی به شیراز از سد درودزن به روش طرح و ساخت (EPC) مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/17 123

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/23

بازدید:123

ملیات باز سازی و ایمن سازی پروژه تغذیه مصنوعی تنگ شیروان افزر شهرستان قیر و کارزین مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/05 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/19

بازدید:127

عملیات مرمت تغذیه مصنوعی مهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/05 102

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/19

بازدید:102

عملیات اجرایی مرمت و ایمن سازی تغذیه مصنوعی ریز آب شهرستان نی ریز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/05 96

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/19

بازدید:96

مرمت و ایمن سازی تغذیه مصنوعی پلنگان نی ریز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/03/28 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/02

بازدید:117

عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی احمد آباد دهرم شهرستان فراشبند مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/03/28 186

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/01

بازدید:186

فروش اقلام مستعمل ، اسقاط و نو مازاد مزایده یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1397/03/21 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/30

بازدید:101

برق رسانی به تصفیه خانه داراب و زرین دشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 139

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/24

بازدید:139

اقلام مستعمل ، اسقاط و نو مازاد مزایده یك مرحله‌ای ئفتر 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/11

بازدید:111

عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی احمد آباد دهرم شهرستان فراشبند مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/02/22 209

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/28

بازدید:209

اجاره 20 دستگاه خودرو ( دارای کولر و بخاری ) جهت سرویس ایاب و ذهاب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1397/01/25 141

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/19

بازدید:141

« 1 2 3 4 5 » صفحه: