دوشنبه, 28 خرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
احداث پست برق 6.3/66 کیلو ولت ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه خط دوم آبرسانی به شیراز از سد درودزن به روش طرح و ساخت (EPC) مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/17 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/23

بازدید:18

ملیات باز سازی و ایمن سازی پروژه تغذیه مصنوعی تنگ شیروان افزر شهرستان قیر و کارزین مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/05 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/19

بازدید:49

عملیات مرمت تغذیه مصنوعی مهر مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/05 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/19

بازدید:31

عملیات اجرایی مرمت و ایمن سازی تغذیه مصنوعی ریز آب شهرستان نی ریز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/04/05 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/19

بازدید:27

مرمت و ایمن سازی تغذیه مصنوعی پلنگان نی ریز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/03/28 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/02

بازدید:59

عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی احمد آباد دهرم شهرستان فراشبند مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/03/28 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/01

بازدید:66

فروش اقلام مستعمل ، اسقاط و نو مازاد مزایده یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1397/03/21 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/30

بازدید:41

برق رسانی به تصفیه خانه داراب و زرین دشت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/24

بازدید:59

اقلام مستعمل ، اسقاط و نو مازاد مزایده یك مرحله‌ای ئفتر 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/11

بازدید:52

عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی احمد آباد دهرم شهرستان فراشبند مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/02/22 139

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/28

بازدید:139

اجاره 20 دستگاه خودرو ( دارای کولر و بخاری ) جهت سرویس ایاب و ذهاب مناقصه یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1397/01/25 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/19

بازدید:74

احداث پست سیار 63/20 کیلو ولت سیمکان جهت آبرسانی از سد سلمان فارسی به شهر جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/01/26 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/21

بازدید:126

خرید تجهیزات مورد نیاز و بروزرسانی نرم‌افزارها و پشتیبانی زیرساخت ارتباطی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/12

بازدید:69

خرید تجهیزات مورد نیاز و به روز رسانی نرم افزارها و پشتیبانی زیر ساخت ارتباطی سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری از منابع آب استان فارس(ساماب) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/12/26 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/05

بازدید:82

خدمات عمومی ( تایپ – بایگانی – ثبت و صدور نامه ها و امور تکثیر) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1396/12/23 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/05

بازدید:85

مزایده 10 دستگاه خودرو سواری مزایده یك مرحله‌ای تدارکات 1396/11/08 355

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/19

بازدید:355

فروش اقلام مستعمل ، اسقاط و نو مازاد مزایده یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1396/10/23 173

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/05

بازدید:173

اجرای قطعه سوم خط آبرسانی از سد رودبال به شهر فسا(حد فاصل تصفیه خانه ایج تا مخزن تنگ موردی مهدی آباد فسا) به روش PC مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/10/27 407

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/05

بازدید:407

احداث تصفیه خانه قیر به روش طرح و ساخت(EPC) مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/10/24 250

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/03

بازدید:250

خرید تجهیزات مورد نیاز و به روز رسانی نرم افزارها و پشتیبانی زیر ساخت ارتباطی سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری از منابع آب استان فارس(ساماب) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/10/20 281

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/29

بازدید:281

« 1 2 3 4 5 » صفحه: