یکشنبه, 27 اسفند 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
احداث پست سیار 63/20 کیلو ولت سیمکان جهت آبرسانی از سد سلمان فارسی به شهر جهرم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/01/26 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/21

بازدید:30

خرید تجهیزات مورد نیاز و بروزرسانی نرم‌افزارها و پشتیبانی زیرساخت ارتباطی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/12

بازدید:21

خرید تجهیزات مورد نیاز و به روز رسانی نرم افزارها و پشتیبانی زیر ساخت ارتباطی سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری از منابع آب استان فارس(ساماب) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/12/26 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/05

بازدید:29

خدمات عمومی ( تایپ – بایگانی – ثبت و صدور نامه ها و امور تکثیر) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1396/12/23 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/05

بازدید:31

مزایده 10 دستگاه خودرو سواری مزایده یك مرحله‌ای تدارکات 1396/11/08 292

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/19

بازدید:292

فروش اقلام مستعمل ، اسقاط و نو مازاد مزایده یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1396/10/23 121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/05

بازدید:121

اجرای قطعه سوم خط آبرسانی از سد رودبال به شهر فسا(حد فاصل تصفیه خانه ایج تا مخزن تنگ موردی مهدی آباد فسا) به روش PC مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/10/27 312

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/05

بازدید:312

احداث تصفیه خانه قیر به روش طرح و ساخت(EPC) مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/10/24 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/03

بازدید:160

خرید تجهیزات مورد نیاز و به روز رسانی نرم افزارها و پشتیبانی زیر ساخت ارتباطی سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری از منابع آب استان فارس(ساماب) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/10/20 193

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/29

بازدید:193

100960019000001 فروش اقلام مستعمل ، اسقاط و نو مازاد مزایده یك مرحله‌ای دفتر تدارکات 1396/10/02 138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/18

بازدید:138

تهیه، نصب و راه اندازی شش دستگاه فیلتر شنی تحت فشار به همراه تجهیزات وابسته و خط انتقال 800 میلیمتری تصفیه خانه آب طرح آبرسانی به شیراز و خرامه به روشPC مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/10/02 201

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/07

بازدید:201

پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز ، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/09/22 120

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/30

بازدید:120

تجدید مناقصه تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/08/07 163

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/22

بازدید:163

پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز ، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/08/01 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/11

بازدید:134

عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز در دشت های تحت پوشش استان فارس استعلام مدیریت قراردادها 1396/07/23 131

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/02

بازدید:131

تجدید مناقصه تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/06/25 155

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/07

بازدید:155

خدمات عمومی ( تنظیفات ، پیشخدمتی و امور نامه رسانی ) مناقصه یك مرحله‌ای خدمات 135

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/29

بازدید:135

تامین 90 دستگاه خودروهای استیجاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/05/29 148

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/09

بازدید:148

شناسایی شرکت های توانمند در انجام عملیات کالیبراسیون کنتور های هوشمند آب و برق مناقصه یك مرحله‌ای دفتر حفاظت 285

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/24

بازدید:285

تجدید مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به جهرم از سد سلمان فارسی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1396/04/07 153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/16

بازدید:153

« 1 2 3 4 » صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای فارس است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا