یکشنبه, 4 فروردین 1398

 

موقعیت

استان:

فارس

 

شهر:

سده

 

محل سد:

۶۰ کیلومتری شمال سد درودزن، حدود ۲۲ کیلومتری سده

 

اهداف

هدف:

تامین آب کشاورزی، شرب و برق

 

آب قابل تنظیم سالانه:

۳۲۹

میلیون متر مکعب

ظرفیت اسمی نیروگاه:

۱۰۰

مگاوات

 

هیدرولوژی

حوضه اصلی:

مرکزی

 

حوضه فرعی:

طشک، بختگان و مهارلو

 

نام رودخانه:

کر

 

 

مشخصات سد

نوع سد:

سنگریزه‌ای با هسته رسی

 

طول تاج:

۶۳۰

متر

ارتفاع از پی:

۷۵

متر

ارتفاع از بستر:

۷۲

متر

حجم بدنه سد:

۲/۸۰

میلیون متر مکعب

حجم مخزن در نرمال:

۴۴۰

میلیون متر مکعب

حجم مفید:

۴۱۱

میلیون متر مکعب

 

پیشرفت فیزیکی

کد مرحله:

در دست بهره برداری

 

درصد پیشرفت:

 

درصد

سال شروع:

۱۳۸۱

سال

سال خاتمه:

۱۳۸۶

سال

 

 

عوامل طرح

دستگاه اجرایی:

آب منطقه‏ای فارس

 

مشاور:

سکو - پاراب فارس

 

پیمانکار:

ملی ‌ساختمان - کایتک (چین)

 

 بازدید:6700
آخرین به روزرسانی: 1395/04/01