یکشنبه, 4 فروردین 1398

 

فهرست سدهای در دست ساخت استان فارس 

ردیف

نام سد

دستگاه اجرایی

مرحله

آب قابل تنظیم سالیانه

حجم مخزن

سطح زیر کشت

تولید برق سالیانه

۱

سد چشمه عاشق

آب منطقه‏ ای فارس

اجرایی (بدنه سد)

۴۶

 

 

 

۲

سد پارسیان (گورک ممسنی)

توسعه منابع آب و نیروی ایران

اجرایی (سیستم انحراف آب)

۲۷۱

 

 

 

۳

سد رودبال داراب (بردنو)

آب منطقه‏ ای فارس

اجرایی (بدنه سد)

۹۷/۵

 

 

 

۴

سد نرگسی (مسقان)

آب منطقه ‏ای فارس

اجرایی (بدنه سد)

۲۲۶

 

 

 

۵

سد میرزای شیرازی (کوار)

آب منطقه‏ ای فارس

اجرایی (بدنه سد)

۱۴۵/۱

 

 

 

۶

سد هایقر (دهرود)

آب منطقه‏ ای فارس

اجرایی (بدنه سد)

۸۰/۱

 

 

 

۷

سد تنگ سرخ شیراز

آب منطقه ‏ای فارس

اجرایی (بدنه سد)

۱۳

 

 

 

۸

سد تنگ خمار

آب منطقه‏ ای فارس

اجرایی (بدنه سد)

۳

 

 

 بازدید:3409
آخرین به روزرسانی: 1395/09/03