شنبه, 27 دی 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ارجمندی پویش وزارت الف -ب
سال جهش تولید
شیراز- دروازه قرآن
سد سلمان فارسی

 

 

 دوره های   اموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 • فزایش اثربخشی و کارائی در ارائه خدمات دولتی از طریق توسعه بینش ، دانش و مهارتهای متصدیان مشاغل
 • ارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی بخش دولتی از طریق افزایش سطح توانایی ، دانش و مهارت کارمندان دولت
 • افزایش سطح باور و اعتقادات کارکنان و مدیران نسبت به ارزشهای اسلامی
 • توسعه آگاهی های عمومی کارمندان در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی
 • توانمند سازی و توسعه مدیران جهت ایفای موثر نقش های مدیریتی
 • آماده سازی کارمندان از بعد دانش ، مهارت و شایستگیهای شغلی برای ارتقاء به رده های شغلی بالاتر
 • توسعه اخلاق اسلامی و فرهنگ سازمانی بر مبنای ارزشهای انسانی و کرامت انسانی و بهبود روابط انسانی
 • روزآمد سازی و ارتقاء سطح دانش ، مهارت ونگرش معنوی و بصیرتی کارمندان.

 

 

 

 

Image result for ‫آموزش‬‎

 • شناخت سیاست ها و خط مشی های وزارت نیرو در زمینه آموزش ضمن خدمت کارکنان
 • تلاش در جهت توسعه و گسترش آموزش و روشهای توانمند سازی کارکنان در راستای اهداف عالی وزارت نیرو
 • مطالعه و بررسی روشهای نوین آموزش ضمن خدمت کارکنان در جهت افزایش کمی و کیفی آموزشهای بدو و حین خدمت کارکنان
 • برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند نیاز سنجی آموزشی کارکنان و تعیین دوره های آموزشی مورد نیاز با توجه به تحلیل سازمانی، شغلی و فردی کارکنان در سطح شرکت
 • برنامه ریزی و نظارت بر تهیه کلیات برنامه آموزشی کارکنان
 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرای دوره های آموزشی بدو خدمت و حین خدمت کارکنان به منظور افزایش سطح دانش، بینش و مهارتهای آنان
 • مراقبت در نحوه برگزاری دوره های آموزشی و سنجش و ارزیابی مراکز و موسسات آموزشی طرف قرارداد
 • شناسائی، ارزیابی و نظارت بر عملکرد مدرسین و اساتید دوره های آموزشی
 • برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام ارزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده
 • همکاری با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در زمینه راهنمایی و پذیرش دانشجویان جهت طی دوره کارآموزی در سطح واحدهای سازمانیبازدید:4976
آخرین به روزرسانی: 1396/09/21