|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

خودرو فرسوده

 

کد سند

1000000019000003

نوع آگهی

واحد منتشر کننده

تدارکات

موضوع

شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد تعداد6 دستگاه خودرو (سواری ،کامیون)فرسوده دولتی ( اسقاط )طبق جدول ذیل خود را براساس مجوز فروش کمیسیون ماده ۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد " از طریق مزایده عمومی به مراکز مجاز اسقاط خودروهای فرسوده و دارای کد شناسایی به فروش رساند .

تشریح

آگهی مزایده عمومی 1000000019000003
شماره 3/1400
شماره سیستمی مزایده : 
1- موضوع مزایده : شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد  تعداد6  دستگاه خودرو (سواری ،کامیون)فرسوده دولتی ( اسقاط )طبق جدول ذیل خود را براساس مجوز فروش کمیسیون ماده ۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد " از طریق مزایده عمومی به مراکز مجاز اسقاط خودروهای فرسوده و دارای کد شناسایی به فروش  رساند . 
وزن خودروها جهت اسقاط با توجه به  قبض باسکول
وزن خودرو به کیلو گرم مدل پلاک انتظامی سیستم نوع خودرو ردیف
1430 1364 16596 لندور جیپ هفت نفره 1
820 1381 554الف13 پراید سواری 2
1760 1381 642الف13 کاروان سواری استیشن 3
1750 1377 713الف19 نیسان سواری کار 4
9000 1984 879الف 16 اسکانیا کامیون کشنده 5
1600 1991 734الف16 مزدا وانت دو کابین 6
16360 وزن کل
 
2- دریافت اسناد مزایده : دریافت اسناد مزایده فقط" از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  به نشانی www.setadiran.ir  
 می باشد .  
تاریخ نمایش در سایت  : ساعت ---9- صبح مورخ  --29/7/1400  
زمان بازگشائی پیشنهادات : 15/08/1400 ساعت30/9 صبح ( ارائه کارت ملی جهت حضور در جلسه الزامی می باشد )
3 - کلیه مراحل مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گر و بازگشائی پیشنهادها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  به نشانی : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران جهت مراحل ثبت نام به سامانه مذکور مراجعه نمایند .  
4-  تضمین شرکت در مزایده :  مبلغ تضمین شرکت در مزایده   به یکی از روشهای : 
الف- رسید بانکی وجه واریز شده به حساب شماره 4001102006376003  
( شماره شبا :) 120100004001102006376003  IR ) تمرکز وجوه سپرده بودجه شرکتهای دولتی (شرکت سهامی آب منطقه ای فارس )بابت تضمین  شرکت در مزایده . 
ب- ضمانت نامه بانکی ( ضمانت صادره بایستی در وجه شرکت سهامی آب منطقه ای فارس ) و با ذکر موضوع مزایده تکمیل شده باشد . ج- اوراق مشارکت .
5- به پیشنهاد های فاقد امضاء، مبهم، مشروط، مخدوش ، بدون سپرده و پیشنهاداتیکه  بعد از انقضاء مدت تعیین شده 
واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- هزینه های :  توزین خودروها -  درج آگهی در روزنامه -  ارزش افزوده و کارمزد سامانه  بعهده  برنده مزایده خواهد بود .
7-  سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .
نوبت اول درج آگهی :   29/07/1400---     نوبت دوم درج آگهی : 1/08/1400---
www.wrm.ir www.Frrw.ir IETS.mprog.ir www.setadiran.ir
 
 وب سایت جهت بازبینی آگهی : 

میزان برآورد هزینه

تضمین مورد نیاز

محل تامین اعتبار

مدت زمان اجرا

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

تضمین نظارت

محل بازگشایی

بازگشایی پاکات

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

هزینه دریافت اوراق

مهلت ارسال اسناد

تاریخ انتشار در روزنامه

تاریخ آغاز

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : 26 مهر 1400
 96
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 20
 • بیشترین بازدید همزمان : 399
 • بازدید امروز : 1,429
 • بازدید دیروز : 3,771
 • کل بازدید : 3,041,574
 • آخرین به روزرسانی : 10 آذر 1400 10:08:09
 • شناسه IP شما : 54.234.191.202

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : شیراز، بلوار ارم، شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
 • کدپستی : 7143683685
 • تلفن : 07132252093
 • فاکس :
 • پست الکترونیکی : info[at]frrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :