|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

عملیات اجرایی خط انتقال آب رینگ بین مخازن جهرم

 

کد سند

نوع آگهی

مناقصه یك مرحله‌ای

واحد منتشر کننده

مدیریت قراردادها

موضوع

عملیات اجرایی خط انتقال آب رینگ بین مخازن جهرم

تشریح

شرکت سهامی آب منطقه­ای فارس در نظر دارد "عملیات اجرایی خط انتقال آب رینگ مخازن جهرم" را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله­ای با ارزیابی کیفی با مشخصات زیر طبق قانون برگزاری مناقصات به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 1. شرح کارهای موضوع مناقصه: تهیه، ساخت، حمل، اجرا، راه‌اندازی و بهره‌برداری خط انتقال آب و سیستم‌های ابزار دقیق پروژه آبرسانی به مخازن شهر جهرم از سد سلمان فارسی، احداث 5 عدد مخزن با ظرفیت کلی  26000 مترمکعب جهت تکمیل ظرفیت مخازن موجود و همچنین عملیات تکمیلی تصفیه‌خانه شهر جهرم واقع در استان فارس.
 2. محل پروژه: استان فارس- شهرستان جهرم.
 3. اعتبار پروژه از محل طرح "آبرسانی به جهرم و بخش هایی از لارستان و لامرد" به شماره طبقه­بندی 1307002032  تامین گردیده است. قرارداد فاقد پیش پرداخت بوده و سایر پرداخت­ها تابع ضوابط ابلاغی دولت و از طریق اوراق مالی می­باشد.
 4. برآورد پایه عملیات موضوع مناقصه، بر اساس فهارس بهای سال 1401 و استعلام قیمت خرید سال 1401، مبلغ 1،251،934،410،320 ریال می­باشد.
 5. مدت اجرای پروژه 3 سال  می­باشد.
 6. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 31،039،000،000 (سی و یک میلیارد و سی و نه میلیون) ریال است که می­بایست طبق شرایط تعیین شده در اسناد مناقصه تهیه و در پاکت "الف" پیشنهاد ارائه گردد.
 7. مناقصه­گران دارای صلاحیت پیمانکاری معتبر در رشته آب با حداقل پایه3، مجاز به شرکت در فرایند مناقصه می­باشند.
 8. حداقل نمره ارزیابی کیفی قابل قبول جهت گشایش پاکات مناقصه، امتیاز 65 می باشد. توضیحات بیشتر به همراه ضوابط ارزیابی کیفی در اسناد ارزیابی کیفی آورده شده است.
 9. دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه 10/11/1401 لغایت ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 17/11/1401 صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.Setadiran.ir  و با پرداخت هزینه 3،000،000  ریال امکان پذیر می باشد.
 10. آخرین مهلت بارگذاری نسخه الکترونیکی مدارک ارزیابی کیفی و پیشنهاد مناقصه در سامانه ستاد و تحویل نسخه فیزیکی پاکت (الف) پیشنهاد به مناقصه گزار (با رعایت موارد مندرج در اسناد)، ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 02/12/1401 می‌باشد.
 11. محل تحویل نسخه فیزیکی پاکت (الف) پیشنهاد، آدرس: شیراز، بلوار ارم، شرکت سهامی آب منطقه ای فارس، مدیریت قراردادها اتاق 362 می­باشد.
 12.  جلسه مناقصه با حضور نمایندگان مناقصه­گرانی که مایل به حضور باشند (همراه داشتن معرفی نامه الزامی است)، در ساعت 10،00 صبح روز چهارشنبه مورخ 10/12/1401 برگزار خواهد شد.
 13. در صورت ابهام در اسناد، مناقصه­گران می­توانند با مدیریت قراردادهای شرکت سهامی آب منطقه ای فارس به آدرس : شیراز- بلوار ارم مکاتبه نمایند و یا با شماره تلفن 07132250702 تماس حاصل نمایند.
 14. وب سایت جهت بازبینی آگهی فراخوان به آدرس  WWW.FRRW.IR و IETS.MPORG.IR  و WWW.SETADIRAN.IR  می باشد.                                                          

مدیریت قراردادهای شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

شرکت سهامی آب منطقه­ای فارس در نظر دارد "عملیات اجرایی خط انتقال آب رینگ مخازن جهرم" را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله­ای با ارزیابی کیفی با مشخصات زیر طبق قانون برگزاری مناقصات به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 1. شرح کارهای موضوع مناقصه: تهیه، ساخت، حمل، اجرا، راه‌اندازی و بهره‌برداری خط انتقال آب و سیستم‌های ابزار دقیق پروژه آبرسانی به مخازن شهر جهرم از سد سلمان فارسی، احداث 5 عدد مخزن با ظرفیت کلی  26000 مترمکعب جهت تکمیل ظرفیت مخازن موجود و همچنین عملیات تکمیلی تصفیه‌خانه شهر جهرم واقع در استان فارس.
 2. محل پروژه: استان فارس- شهرستان جهرم.
 3. اعتبار پروژه از محل طرح "آبرسانی به جهرم و بخش هایی از لارستان و لامرد" به شماره طبقه­بندی 1307002032  تامین گردیده است. قرارداد فاقد پیش پرداخت بوده و سایر پرداخت­ها تابع ضوابط ابلاغی دولت و از طریق اوراق مالی می­باشد.
 4. برآورد پایه عملیات موضوع مناقصه، بر اساس فهارس بهای سال 1401 و استعلام قیمت خرید سال 1401، مبلغ 1،251،934،410،320 ریال می­باشد.
 5. مدت اجرای پروژه 3 سال  می­باشد.
 6. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 31،039،000،000 (سی و یک میلیارد و سی و نه میلیون) ریال است که می­بایست طبق شرایط تعیین شده در اسناد مناقصه تهیه و در پاکت "الف" پیشنهاد ارائه گردد.
 7. مناقصه­گران دارای صلاحیت پیمانکاری معتبر در رشته آب با حداقل پایه3، مجاز به شرکت در فرایند مناقصه می­باشند.
 8. حداقل نمره ارزیابی کیفی قابل قبول جهت گشایش پاکات مناقصه، امتیاز 65 می باشد. توضیحات بیشتر به همراه ضوابط ارزیابی کیفی در اسناد ارزیابی کیفی آورده شده است.
 9. دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه 10/11/1401 لغایت ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 17/11/1401 صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.Setadiran.ir  و با پرداخت هزینه 3،000،000  ریال امکان پذیر می باشد.
 10. آخرین مهلت بارگذاری نسخه الکترونیکی مدارک ارزیابی کیفی و پیشنهاد مناقصه در سامانه ستاد و تحویل نسخه فیزیکی پاکت (الف) پیشنهاد به مناقصه گزار (با رعایت موارد مندرج در اسناد)، ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 02/12/1401 می‌باشد.
 11. محل تحویل نسخه فیزیکی پاکت (الف) پیشنهاد، آدرس: شیراز، بلوار ارم، شرکت سهامی آب منطقه ای فارس، مدیریت قراردادها اتاق 362 می­باشد.
 12.  جلسه مناقصه با حضور نمایندگان مناقصه­گرانی که مایل به حضور باشند (همراه داشتن معرفی نامه الزامی است)، در ساعت 10،00 صبح روز چهارشنبه مورخ 10/12/1401 برگزار خواهد شد.
 13. در صورت ابهام در اسناد، مناقصه­گران می­توانند با مدیریت قراردادهای شرکت سهامی آب منطقه ای فارس به آدرس : شیراز- بلوار ارم مکاتبه نمایند و یا با شماره تلفن 07132250702 تماس حاصل نمایند.
 14. وب سایت جهت بازبینی آگهی فراخوان به آدرس  WWW.FRRW.IR و IETS.MPORG.IR  و WWW.SETADIRAN.IR  می باشد.                                                          

مدیریت قراردادهای شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

میزان برآورد هزینه

1251934410320

تضمین مورد نیاز

31039000000

محل تامین اعتبار

طرح های عمرانی

مدت زمان اجرا

3 سال

اعتبار پیشنهاد

2 شهریور 1402

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

استان فارس- شهرستان جهرم

تضمین نظارت

مهندسین مشاور تهران سحاب

محل بازگشایی

دفتر مرکزی شرکت

بازگشایی پاکات

10 اسفند 1401

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

روزنامه روزنما

هزینه دریافت اوراق

مهلت ارسال اسناد

17 بهمن 1401

تاریخ انتشار در روزنامه

10 بهمن 1401

تاریخ آغاز

10 بهمن 1401

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : 11 بهمن 1401
 جعفری
 152
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 9
 • بیشترین بازدید همزمان : 399
 • بازدید امروز : 128
 • بازدید دیروز : 2,396
 • کل بازدید : 4,444,661
 • آخرین به روزرسانی : 9 فروردین 1402 09:23:57
 • شناسه IP شما : 3.238.250.73

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : شیراز، بلوار ارم، شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
 • کدپستی : 7143683685
 • تلفن : 07132252093
 • فاکس :
 • پست الکترونیکی : info[at]frrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :