|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

توقف برداشت غیرمجاز مصالح از حریم و بستر نوایگان

گروههای گشت و بازرسی آب منطقه ای فارس از برداشت غیرمجاز مصالح از حریم و بستر رودخانه های نوایگان جلوگیری کردند.

  حفاظت و بهره برداری
  27 اسفند 1398

رفع تصرف 1000 مترمربعی در حریم نوایگان

حریم و بستر رودخانه نوایگان شهرستان داراب رفع تصرف شد.

  حفاظت و بهره برداری
  27 اسفند 1398

توقف برداشت غیرمجاز مصالح از بستر گلال

گروههای گشت و بازرسی آب منطقه ای فارس از برداشت غیرمجاز مصالح در حریم و بستر رودخانه گلال در شهرستان داراب جلوگیری کردند.

  حفاظت و بهره برداری
  25 اسفند 1398

توقیف یک دستگاه لودر حین برداشت غیرمجاز از بستر آبراهه خفر

گروههای گشت و بازرسی آب منطقه ای فارس از برداشت غیرمجاز مصالح در حریم و بستر آبراهه شهری شهرستان خفر جلوگیری کردند.

  حفاظت و بهره برداری
  25 اسفند 1398
برای جلوگیری از شیوع کرونا

مجوزها وپروانه های بهره برداری آب منطقه ای فارس تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد

برای جلوگیری از مراجعه غیر ضروری بهره برداران عزیز مجوزها و پروانه های بهره برداری مربوط به سازمان آب منطقه ای استان فارس تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد.

  حفاظت و بهره برداری
  24 اسفند 1398

آزادسازی اراضی تصرف شده حریم چدرویه جهرم

اراضی متصرف شده یکی از رودخانه های جهرم آزاد شد

  حفاظت و بهره برداری
  21 اسفند 1398

توقف برداشت غیرمجاز از حریم و بستر روبن

عملیات جلوگیری از برداشت غیرمجاز از حریم و بستر یکی از رودخانه های شهرستان زرین دشت انجام شد.

  حفاظت و بهره برداری
  21 اسفند 1398

جلوگیری از برداشت غیرمجاز از حریم و بستر شیخ احمدی

برداشت غیرمجاز مصالح از حریم و بستر یکی از آبراهه های شهر خاوران جهرم متوقف شد.

  حفاظت و بهره برداری
  21 اسفند 1398

اقدامات امور آب کازرون برای مبارزه با ویروس کرونا

اداره امور آب شهرستان کازرون در راستای پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا اقداماتی را اتخاذ نموده است.

  حفاظت و بهره برداری
  21 اسفند 1398

صیانت از منابع آبی محدوده ایج – قره بلاغ در دستور کار دفتر حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای فارس

تیم اعزامی دفتر حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای فارس به همراه مدیران امور آب شهرستان های استهبان و فسا از محدوده مطالعاتی ایج و قره بلاغ بازدید کردند.

  حفاظت و بهره برداری
  21 اسفند 1398

تشکیل میزجهادی برای مقابله با ویروس کرونا توسط اداره امور آب فسا

رئیس اداره امور آب شهرستان فسا از تشکیل میزجهادی برای مقابله با ویروس کرونا در این اداره خبرداد.

  حفاظت و بهره برداری
  20 اسفند 1398
نوذری نژاد ، مدیر هماهنگی ادارات امور آب شهرستانهای فارس مطرح کرد:

اقدامات ادارات امور آب شهرستانهای فارس در راستای مبارزه با بیماری کرونا

مدیر هماهنگی ادارات امور آب شهرستانهای فارس از اقدامات این ادارات در راستای پیشگیری و مبارزه با بیماری کرونا خبرداد.

  حفاظت و بهره برداری
  20 اسفند 1398

انسداد چهار حلقه چاه غیرمجاز در چهار نقطه فارس

چهار حلقه چاه غیر مجاز در چهار شهرستان پاسارگاد،داراب ،قیرو کارزین و فراشبند بعد از شناسایی ، پر و مسلوب المنفعه شد.

  حفاظت و بهره برداری
  20 اسفند 1398

چهار حلقه چاه غیرمجاز در مرودشت پر و مسلوب المنفعه شد

گروههای گشت و بازرسی آب منطقه ای فارس چهار حلقه چاه غیرمجاز را در شهرستان مرودشت پر و مسلوب المنفعه کردند.

  حفاظت و بهره برداری
  20 اسفند 1398

انسداد 20 حلقه چاه غیرمجاز در شیراز

20 حلقه چاه غیرمجاز در شیراز پر و مسلوب المنفعه شد.

  حفاظت و بهره برداری
  20 اسفند 1398

توقیف دو دستگاه کامیون و یک دستگاه لودر حین برداشت غیرمجاز از سولک

دو دستگاه کامیون و یک دستگاه لودر حین برداشت غیرمجاز از حریم و بستر رودخانه سولک توقیف شدند.

  حفاظت و بهره برداری
  19 اسفند 1398

توقف برداشت غیرمجاز از حریم و بستر رودخانه آبپا

گروههای گشت و بازرسی آب منطقه ای فارس برداشت غیرمجاز مصالح از حریم و بستر یکی از رودخانه های فراشبند را متوقف کردند.

  حفاظت و بهره برداری
  19 اسفند 1398

اراضی متصرف شده رودخانه نمدی شمس آباد آزاد شد

عملیات آزادسازی حریم و بستر یکی از رودخانه های شهرستان داراب انجام شد.

  حفاظت و بهره برداری
  19 اسفند 1398

توقیف لودر و کامیون حین برداشت غیرمجاز از رودخانه زاهد شهر

گروههای گشت و بازرسی آب منطقه ای فارس از تخریب حریم و بستر رودخانه زاهدشهر فسا جلوگیری کردند.

  حفاظت و بهره برداری
  19 اسفند 1398

جلوگیری از برداشت غیرمجاز مصالح از بستر آبراهه سیاخ دارنگون

گروههای گشت و بازرسی آب منطقه ای فارس از برداشت غیرمجاز مصالح در بستر آبراهه ای در منطقه سیاخ دارنگون شیراز جلوگیری کردند.

  حفاظت و بهره برداری
  14 اسفند 1398

آزادسازی 850 مترمربع اراضی متصرف شده چاه چنار

عملیات آزادسازی اراضی متصرف شده بستر و حریم یکی از آبراهه های شهرستان ممسنی انجام گردید.

  حفاظت و بهره برداری
  14 اسفند 1398

توقیف لودر و کامیون حین برداشت غیرمجاز از بسترگلوگاه

گروههای گشت و بازرسی آب منطقه ای فارس یک دستگاه لودر و یک دستگاه کامیون را حین برداشت غیرمجاز مصالح از حریم و بستر رودخانه گلوگاه توقیف کردند.

  حفاظت و بهره برداری
  13 اسفند 1398

تخریب بند خاکی در بستر آبراهه فصلی دنیان

گروههای گشت و بازرسی آب منطقه ای فارس یک بند خاکی غیرمجاز را در بستر یکی از آبراهه های شهرستان جهرم تخریب کردند.

  حفاظت و بهره برداری
  13 اسفند 1398

تخریب خاکریز مسدود کننده آبراهه پیرغیب

گروه گشت و بازرسی شرکت آب منطقه ای فارس از انسداد بستر یکی از آبراهه های شهرستان قیروکارزین جلوگیری کرد.

  حفاظت و بهره برداری
  13 اسفند 1398

توقیف جرثقیل حین فعالیت غیرمجاز در بستر آبراهه اسماعیل آباد

گروههای گشت و بازرسی آب منطقه ای فارس در منطقه قره باغ شیراز یک دستگاه جرثقیل را حین فعالیت غیرمجاز در بستر آبراهه اسماعیل آباد قره باغ شیراز توقیف کردند.

  حفاظت و بهره برداری
  13 اسفند 1398

جمع آوری ضایعات ساختمانی از بستر آبراهه مطهری

بستر آبراهه بولوار شهید مطهری جهرم پاکسازی شد.

  حفاظت و بهره برداری
  13 اسفند 1398

انسداد دو حلقه چاه غیرمجاز در شیراز و سپیدان

گروههای گشت و بازرسی آب منطقه ای فارس در شیراز و سپیدان دو حلقه چاه غیرمجاز را پر و مسلوب المنفعه کردند.

  حفاظت و بهره برداری
  12 اسفند 1398

شش حلقه چاه غیرمجاز در مرودشت پر شد

عملیات پر و مسلوب المنفعه شدن شش حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان مرودشت انجام گردید.

  حفاظت و بهره برداری
  12 اسفند 1398

انسداد سه حلقه چاه غیرمجاز در بوانات

رئیس امور منابع آب شهرستان بوانات از پر شدن سه حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان خبرداد

  حفاظت و بهره برداری
  12 اسفند 1398

توقف یک دستگاه کامیون حین برداشت غیرمجاز مصالح از حریم رودخانه قره آغاج

گروههای گشت و بازرسی آب منطقه ای فارس، برداشت های غیرمجاز مصالح شن و ماسه در حریم و بستر رودخانه قره آغاج را متوقف کردند.

  حفاظت و بهره برداری
  11 اسفند 1398
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« 1 2 3 4 ... 5 8 » صفحه:
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 23
 • بیشترین بازدید همزمان : 399
 • بازدید امروز : 612
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 6,229,786
 • آخرین به روزرسانی : 29 خرداد 1403 13:36:30
 • شناسه IP شما : 3.236.83.14

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : شیراز، بلوار ارم، شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس
 • کدپستی : 7143683685
 • تلفن : 07132252093
 • فاکس :
 • پست الکترونیکی : info[at]frrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :