پنجشنبه, 27 دی 1397

 

 

سازگاری با کم آبی مستلزم بهره گیری از خرد جمعی است

شورای حفاظت منابع آب استان فارس باحضوراستانداروسایراعضاء درمحل استانداری فارس وبامحوریت سازگار باکم آبی برگزارشد.  

استاندار فارس که ریاست شورای حفاظت منابع آب رابرعهده دارددراین شورا تاکیدکرد:کاهش اثرات کم آبی در گرو تصمیم و خرد جمعی است واستفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران حوزه آب رایکی ازراهکارهای کاهش اثرات کم آبی دانست وگفت: بهره مندی از توان علمی دانشگاهیان در سازگاری با کم آبی ضروری است.

رییس شورای حفاظت از منابع آب استان اشاره کرد: اولویت سازگار با کم آبی دراستان فارس توجه به ممنوعیت کشت برنج در این استان می باشدوابراز داشت بررسی منظم و پیوسته مسائل و مدیریت آب در استان امری مهم و ضرورت اساسی ماست.

استاندار فارس در راستای حفاظت از منابع آب استان هر موضوع جدید در این زمینه را ضروری دانست و بر فرهنگ سازی در ابعاد مدیریت مصرف، تغییر نوع دیدگاه مصرف کنندگان و استفاده از محصولات کشاورزی کم آب بر تاکید کرد.

تبادار گفت:  برای بهره وری از آب باید با جدیت و اهتمام بیشتر به سمت بهبود وضعیت موجود گام برداریم.

وی افزود: در سال های گذشته با مشکل خشکسالی مواجه بودیم ولی متاسفانه بهره وری و بهره برداری از آب مصرفی هیچ تغییری ایجاد نشده و امسال نیز نسبت به متوسط بارندگی سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
مهندس تبادار با اشاره به استفاده بیش از 92 درصد از آب موجود در مصارف کشاورزی، تاکید کرد:  اگر به میزان 10 درصد در مصرف آب بخش کشاورزی صرفه جویی شود، قریب به یک میلیارد متر مکعب بهره وری خواهد داشت

وی با بیان اینکه هر گونه سهل انگاری امروز ما در آینده تبعات بسیار ناگواری در پی خواهد داشت، افزود: ما در برابر نیازهای نسل های آینده نیز مسئولیم. هر یک از مسئولان باید در آینده پاسخگوی آنچه امروز در زمینه کنترل آب انجام داده اند باشند.

مهندس تبادار با تاکید بر اینکه مجموع صرفه جویی های حاصل از اقدامات مختلف از جمله اجرای طرح های آبیاری نوین باید به صورت دقیق مشخص باشد، خاطر نشان کرد: آب صرفه جویی شده باید ذخیره شده و  به منظور استفاده در آینده برنامه ریزی شود

 

منبع خبر: